E 2 Eriksnäs II

På svenska

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2011–2014 kuuluvan Eriksnäsin alueen (S 21) asemakaavoitus aloitetaan E 2 Eriksnäs II:n asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella. Asemakaava-alue sisältyy käynnissä olevaan Eriksnäsin osayleiskaavatyöhön.

Noin 43 ha:n alueelle suunnitellaan arviolta noin 1 600 - 1 700 asukkaan asuinalue sekä siihen liittyvät viheralueet ja liikenneyhteydet. Alue sijaitsee Söderkullan, Porvoonväylän (vt 7) ja Eriksnäsin nykyisen pientaloalueen eteläpuolella 3,5 km:n etäisyydellä Söderkullan keskustasta.

Marraskuusta 2012 alkaen kaavatyössä toimii suunnittelukonsulttina
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy.Kaava-alueen rajaus opaskartalla >

 

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi


Hyväksyminen

Asemakaavan jatkokäsittely odottaa maankäyttösopimukseen liittyvien neuvottelujen valmistumista.


Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 2.4. - 2.5.2013.
Kuulutus 28.3.2013 (pdf)

Kaavaehdotus (pdf)
Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (päivitetty 20.3.2013)
Liite 2. Maanomistuskartta (pdf)
Liite 3. Putki- ja johtokartta (pdf)
Liite 4. Ote kallioperä- ja maaperäkartoista (pdf)
Liite 5. Maaperä- ja rakennettavuuskartat (pdf)
Liite 6. Luontoselvityskartat (pdf)
Liite 7. Maisemaselvityskartat
Liite 8. Voimassa oleva / poistuva asemakaava (pdf)
Liite 9. Asemakaavakartan pienennös (pdf)

Liite 10. Asemakaavan merkinnät ja määräykset (pdf)
Liite 11. Havainnekuvat (pdf)
Liite 12. Palvelukysyntälaskelma (pdf)
Liite 13. Viranomaisneuvottelun muistio (pdf)
Liite 14. Asukastilaisuuksien muistiot (17.11.2011 ja 15.1.2013) (pdf)
Liite 15. Verkkokeskustelun tiivistelmä (pdf)
Liite 16. Asemakaavan seurantalomake (pdf)
Liite 17. Rakentamistapa- ja lähiympäristön suunnitteluohje (pdf)

Kaavaehdotusta esiteltiin kaavanäyttelyssä Söderkullan kirjastossa keskiviikkona 17.4.2013 klo 16.30–19.30. Kiitos kaikille kävijöille!

Havainnekuvat >


Selvitykset

Hulevesiselvitys (FCG Oy)
Liikenteen toimivuustarkastelu (Ramboll Oy)
Melutarkastelu (Ramboll Oy)
Arkeologinen tarkkuusinventointi (Museovirasto)
Arkeologinen koekaivaus (Mikroliitti Oy)


Alustava kaavaehdotus

Alustavaa kaavaehdotusta esiteltiin kaavanäyttelyssä 5.3.2013.
Kiitos kaikille osallistujille!

Kuulutus 27.2.2013 (pdf)


Valmisteluvaihe

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 2.1 – 1.2.2013
Kuulutus 2.1.2013

Kaavakartta (pdf)
Valmisteluvaiheen raportti (pdf)

Raportin liitteet (pdf)
Liite 1. Voimassa oleva asemakaava
Liite 2. Luontoselvityskartat
Liite 3. Maisemaselvityskartat
Liite 4. Maaperäkartat
Liite 5. Putki- ja johtokartta
Liite 6. Maanomistus
Liite 7. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma 12.12.2012
Liite 8. Kaavaluonnos A3
Liite 9. Merkinnät ja määräykset
Liite 10. Havainnekuvat

Illustrationer

Esittelytilaisuus 15.1.2013
Eriksnäs II -alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin esittelytilaisuus Palvelutalo Lindassa tiistaina 15.1.2013. Kiitos kaikille osallistujille!
Esittelydiat (pdf)
Yleisötilaisuuden muistio (pdf)
Karttakommentit (pdf)
Nähtävilläolon aikana oli mahdollisuus kommentoida asemakaavaa myös internetissä Eriksnäsin asukasyhdistyksen sivustolla (www.eriksnas.fi).
Verkkokeskustelun tiivistelmä (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 3.11.2011. 
Kuulutus 3.11.2011 (pdf)

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin hankkeen esittelytilaisuus torstaina 17.11.2011.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf), päivitetty 20.3.2013 (pdf)

Viimeksi muokattu 26.06.2019