BA 2 Bastukärr II työpaikka-alue

På svenska

Asemakaava

Bastukärr II:n alueelle suunnitellaan Bastukärrin logistiikka-alueen laajennus sekä tieyhteys Jokivarrentielle.

Sijainti opaskartalla

Yhteyshenkilöt

Kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti 13.9 - 12.10.2012.

Kuulutus 12.9.2012 (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kaavakartta, merkinnät ja määräykset (pdf)
Viranomaisneuvottelun muistio (pdf)

Kaavahankkeesta järjestettiin näyttely 18.9.2012 klo 14 – 19 VPK:n talossa Talmukassa, Talmankaari 50, Sipoo. Kiitos kaikille osallistujille!

SELVITYKSET

Hulevedet ja pinnantasaus FCG:

Luontoselvitys Yrjölä:

Melusevlitys Promethor:

Seudullinen liikennetarkastelu Strafica:

Tiesuunnittelu FCG:

Bastukärr II asemakaavan liikenneselvitys (pdf)
Liite 2 Liittymä detalji 2020 (pdf)
Liite 3 Liittymä detalji 203= (pdf)
Liite 4 Keuksuontie (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 15.12.2011.

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin avoin työpaja 4.1.2012 klo 17–19 VPK:n talossa Talmukassa (os. Talmankaari 50). Työpajassa esiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja keskusteltiin ryhmissä alueesta ja suunnittelun tavoitteista.

Asukastilaisuuden muistio (pdf)
Ryhmätyö 1 Kartta (pdf)
Ryhmätyö 3 Kartta (pdf)

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma päivitetty 12.6.2012 (pdf)
Kuulutus 15.12.2011 (pdf)

Viimeksi muokattu 26.06.2019