Barnets vårdnad, boende och umgängesrätt

Korona och barnens umgängesrätt?

När föräldrarna skiljer sig ska de komma överens om barnets vårdnad och boende samt om umgängesrätt.

Vårdnad

När ett barn föds under äktenskapet delas barnets vårdnad automatiskt mellan båda föräldrar. Det är också möjligt att föräldrarna har ingått ett avtal om gemensam vårdnad i samband med ett erkännande av faderskap. I regel har föräldrarna gemensam vårdnad av barnet även efter en skilsmässa. Att ha gemensam vårdnad betyder att föräldrarna samarbetar och fattar gemensamma beslut om ärenden som rör barnet. Det han dock hända att allt inte står rätt till mellan föräldrarna, vilket gör samarbetet mycket svårt. I dessa fall måste man överväga möjligheten till ensam vårdnad.

Boende

När parförhållandet tar slut ska föräldrarna avgöra hos vilken förälder barnet bor. Barnet kan vara officiellt folkbokfört och ha sin postadress endast hos någondera föräldern. Med andra ord betraktas barnet som medlem i enbart ett hushåll när man till exempel ansöker om bostadsbidrag eller barnbidrag.

Umgängesrätt

Barnet har rätt att träffa och umgås med den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Föräldrarna kan komma överens om umgängesrätt sinsemellan, utarbeta ett umgängesavtal hos barnatillsyningsmannen eller föra ärendet till tingsrätten för avgörande.

Det finns ingen färdig avtalsmall för umgängesavtal, utan avtalet utarbetas i samarbete med föräldrarna i den noggrannhet som föräldrarna önskar. De flesta vill avtala om var barnet vistas under vardagar, veckoslut, semester- och lovtider, helgdagar samt på mors respektive fars dag. Umgängesavtalet kan även gälla för en viss tid och det kan justeras vid behov när barnet växer.

Om umgängesföräldern inte är i stånd till att ta hand om barnet under möten kan man komma överens att ordna stöttat eller övervakat umgänge.

Om föräldrarna har det svårt att hitta en gemensam synpunkt när det gäller barnets ärenden kan medling i familjeärenden hjälpa dem med att lösa sina meningsskiljaktigheter.

Suomeksi
Senast ändrat 27.05.2020

BESÖKADRESS


Social - och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


Barnatillsyningsman Matilda Sjöblom
tfn 050 324 3433
matilda.sjoblom@sipoo.fi
Telefontid:
må och ons kl. 8-9

Barnatillsyningsman
Hillamaria Tuomi-Mark
tfn 050 465 8356
hillamaria.tuomi-mark@sibbo.fi
Telefontid:
tors 28.5.20 klo 14-15
tis 2.6.20 klo 14-15
tors 4.6.20 klo 14-15
tis 9.6.20 klo 14-15
tors 11.6.20 klo 14-15
tis 16.6.20 klo 14-15
tors 18.6.20 klo 14-15
tis 23.6.20 klo 14-15
tors 25.6.20 klo 14-15
tis 30.6.20 klo 14-15


Vänligen använd inte
e-posten för att skicka
personuppgifter eller
sekretessbelagd information.

 

Vanliga frågor på finskaVanliga frågor (FI)

GENVÄGAR


Barnfamiljernas socialarbete
Barnskydd
Familjerådgivningen

PÅ ANDRA WEBBPLATSER


Finlex, Lag angående vårdnad om barn och umgångesrätt
HÄLSOVÅRDSMINISTERIET: FÖRÄLDRAPLAN