B 16 Storörenin Örnvikinrannan virkistysalue

På svenska

Asemakaavan muutos

Muutosalue sijaitsee Lounais-Sipoossa Suomenlahden rannalla, Storörenin asemakaava-alueella. Sen nykyinen asemakaavan muutos tuli lainvoimaiseksi 2.7.2009.

Uusi asemakaavan muutos koskee Örnvikinlahden pohjukassa sijaitsevaa urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, joka on varattu yleiseen käyttöön uimarannaksi, leikkipuistoksi ja rakennetuksi puistoksi. Lisäksi alueeseen kuuluu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, jolla on pumppuasema, sekä vesialuetta ja osa Örnvikintien katualueesta. Muutosalueen maaperään kohdistuu puhdistusvelvoite. Alue on yksityisomistuksessa.

Hanke perustuu kunnanhallituksen 19.1.2010 hyväksymään asemakaavan muutosaloitteeseen. Sen tavoitteena on muuttaa osa yleiseen käyttöön tarkoitetusta urheilu- ja virkistyspalvelujen alueesta erillispientalojen korttelialueeksi kahta uutta omakotitonttia varten.

Sijainti merkitty opaskartalle

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö
puh. 050 409 3957
sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

konsultti Petri Tuormala FCG, puh 040 57 300 76
sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@fcg.fi

Hyväksyminen

Sipoon valtuuston hyväksymispäätöksestä on jätetty kolme valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Valtuusto on päätöksellään 13.11.2017 § 107 hyväksynyt Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutosekn (kaava B16).
Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 21.11.2017 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Kuluutus hyväksymisestä 23.11.2017 (pdf)
Pöytäkirjaote ja valitusosoitus (pdf)

Hyväksytty kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (pdf)

Ehdotusvaihe

Asemakaavan ehdotus on julkisesti nähtävillä 7.4.– 6.5.2016

Kuulutus 7.4.2016 (pdf)

Kaavakartta ja määäräykset, ehdotus (pdf)
Selostus (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin (pdf)

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävänä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti 11.10.–12.11.2012

Kuulutus 11.10.2012 (pdf)

Asemakaavaluonnos (pdf)
Asemakaavaluonnoksen selostus (pdf)

Asemakaavakartta luonnos A4 1:1000 (pdf)

Luonnosvaiheen kuulemislomake (pdf)Ote kaavasta

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 12.4.2012.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.9.2012 (pdf)
Kuulutus 12.4.2012 (pdf)

Viimeksi muokattu 26.06.2019