Unelmakartta

Cultural planning

På svenska

Cultural planning on uudenlainen, kulttuurisia vaikutteita hyödyntävä lähestymistapa yhdyskuntasuunnitteluun. Se eroaa perinteisestä suunnittelusta keskittymällä enemmän pehmeisiin arvoihin. Tavoitteena on lisätä asukkaiden elämänlaatua paikkakunnalla. Tämä lähestymistapa tai menetelmä edellyttää yhteistyötä yli hallinto- ja tieteenalojen.

Cultural planning perustuu koko yhteisön osallistumiseen ja paikallisen kulttuurin kartoittamiseen. Kartoittamisen voi tehdä esim. työpajoissa, seminaareissa, asukaskyselyillä, kävelyillä ja näyttelyillä. Kartoituksen vastaukset analysoidaan ja käytetään esim. kulttuuripoliittisen ohjelman laatimisessa. Tavoitteena on lisätä paikallista yhteistyötä kunnassa ja lähentää kulttuuria ja yhdyskuntasuunnittelua.

  • Uusi lähestymistapa yhteiskunta-suunnitteluun kulttuurisia voimavaroja käyttäen =pehmeät arvot
  • Hallintorajoja ylittävä työskentelytapa
  • Parempi elämänlaatu ja viihtyvyys
  • Demokraattinen, aistiva lähestymistapa, johon otetaan kansalaisia suunnitteluun mukaan.
  • Alueen imago

”Paikan sielun löytäminen” on yksi tapa kuvata Cultural planningin tarkoitusta.

 

Cultural planning Sipoon kunnassa

Olemme Kulttuuritoimessa ottaneet käyttöön tämän menetelmän ja teemme yhteistyötä Kehitys- ja kaavoituskeskuksen kanssa. Tavoitteena on muodostaa viihtyisä ja elävä yhteisö, jossa löytyy erilaisia kohtauspaikkoja asukkaille ja jossa vanha ja uusi arkkitehtuuri tukevat toisiaan. Olemme kiinnostuneita alkuperäisen väestön tarpeista ja paikallisista perinteistä sekä uudisasukkaiden unelmista. Haluamme tietää, mikä Nikkilälle on omaleimaista ja uniikkia!?

Viimeksi muokattu 01.07.2019