Unelmakartta

Cultural planning

Suomeksi

Cultural planning är en metod inom kommunalt arbete där man använder kulturella tillgångar i stads- och samhällsutveckling.
 Den skiljer sig från traditionell planering genom att ta mera fasta på mjuka värden och har som syfte att bidra till ökad livskvalitet för invånarna på platsen. Det innebär ett tvärsektoriellt arbete som involverar olika fackområden.

Cultural planning bygger på lokalt engagemang och en kartläggning. Kartläggningen (även kallad för ”mapping”) kan göras i verkstäder, seminarier, genom invånarförfrågningar, diskussioner och t.o.m. på konstutställningar. Kartläggningens svar analyseras för att senare användas i olika strategiska sammanhang. Målet är att öka det lokala samarbetet och minska avståndet mellan kultur och samhällsplanering.

  • Ett nytt sätt att utföra samhällsplanering med hjälp av kulturella tillgångar =mjuka värden
  • Tvärsektoriellt arbetssätt
  • Förbättrad livskvalitet och trivsel.
  • En demokratisk, lyssnande metod som inkluderar invånarna i planeringsarbetet.
  • Platsens image

”Att finna platsens själ” – är ett sätt att beskriva syftet med Cultural planning.

Cultural planning i Sibbo kommun

Man har tagit i bruk metoden på Kulturenheten och har ett samarbete med Utvecklings- och planläggningscentralen där man koncentrerar sig på Nickby. Arbetsgruppen är intresserad av både den urspungliga befolkningens behov och de nyinflyttades drömmar och vill gärna hitta den grej som är unik för denna by.

Senast ändrat 01.07.2019