Närståendevård för under 18 -åringar

Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Stödet för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården (2 § i lagen om stöd för närståendevård 937/2005).

Vårdarvodena för närståendevårdarna i Sibbo och beviljningskriterierna är fastställda av social- och hälsovårdsnämnden 2.4.2013 § 18. Kriterier för närståendevård (pdf)

Grupp I: 1279,65 euro/mån

Grupp II: 606,17 euro/mån

Ansökan om stöd för närståendevård

Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt. För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig. Läs mer om identifiering.

Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand
Blanketten returneras till Sibbo kommun, Social- och hälsostationen,  PB 7, 04131 Sibbo

Suomeksi
[l:public_create_by]: 04.04.2013

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo  

KONTAKTUPPGIFTER


Socialhandledare
Jenni Lönnberg
tfn 040 191 4424
jenni.lonnberg@sibbo.fi

Vänligen använd inte
e-posten för att skicka
personuppgifter eller
sekretessbelagd information.


E-TJÄNSTER
Ansökan om stöd för närståendevård 


PÅ ANDRA WEBBPLATSER