Unelmakartta

Nickby Konstprogram

Konstprogrammet utgör ett förslag till åtgärder och riktlinjer om hur man i framtiden planerar området med konsten som en del av stadsutvecklingen.

Nickbys Konstprogram, pdf

Utdrag ur pressmeddelandet då projektet startade:

Konstplanen görs av en konstexpert, skulptören Marjukka Korhonen. "I konstplanen vill vi lyfta fram Nickbys säregenskaper med hjälp av olika teman och berättelser samt sammankoppla dessa med hjälp av konst. Programmet utarbetas i samarbete med Sibbo kommuns olika förvaltningsenheter och invånare. Slutresultatet är en konstens vad-var-när- plan för Nickbyområdet. Planen genomförs samtidigt då området ändå skall utvecklas och byggas", säger Korhonen.

Sibbo kommuns kulturdirektör Anne Laitinen kommenterar projektet så här: ”Via konstprogrammet tror jag att vi kommer att hitta nya sätt att lyfta fram konst, kultur och byagemenskapen som en del av vardagen i Nickby. Byn har ett intressant förflutet och invånarna har en tydlig vilja att utveckla platsen. Detta kunde konstateras då ”Frågan om Nickby-invånarenkäten genomfördes för ett år sedan och över 600 intresserade deltog i förfrågan. Både invånarna, företagarna, konstnärerna och vi tjänstemän drömmer om ett Nickby som en behaglig och stimulerande plats att bo och leva i. Genom att samarbeta med varandra kan vi uppnå denna dröm.”

Prosentti taiteelle

Utarbetandet av konstprogrammet finansieras av Stiftelsen för Miljökonst. Konstprogrammet är i första hand ett verktyg för projekt inom samhällsplanering eller för vissa områden i planeringsskede. Genom att stöda Nickbys konstprogram vill stiftelsen i första hand stöda en kommun som har tagit kulturen och konsten med i en central roll i områdesplaneringen. Stiftelsen stöder också programmarbetet för att slutligen kunna utveckla en modell av konstplanen och få den användbar som ett verktyg i även andra kommuner.

Stiftelsen finansierar konstprogrammet med medel som är beviljade av utbildnings- och kulturministeriet för utvecklingen av procentprincipen. Procentprincipen är en finansieringsmodell för konstinköp där cirka en procent av byggnadskostnaderna placeras i konst. Enligt procentprincipen ska en viss procent av byggnads- eller renoveringsbudgeten avsättas för konst redan i beslutsfattningsskedet. Nickbys konstprogram är en av stiftelsens pilotobjekt där principen främjas i praktiken. Således kommer konstprogrammet att innehålla förslag på hur en kommun kan handleda de privata byggfirmorna för att verkställa principen i Sibbo kommun samt hur man kan genomföra principen i kommunens egna byggprojekt.

Nickbys konstprogram blev färdigt år 2015

 

YTS
Senast ändrat 03.06.2019

SuomeksiAdresser:

YTS
http://www.yts.fi/

Aurora e-tjänsten

Kontakt:

Sibbo kommun
Anne Laitinen
anne.laitinen@sipoo.fi
+ 358 50 5485682