Mångkulturell verksamhet i Sibbo

I Sibbo ordnar många olika aktörer verksamhet dit invandrare är välkomna. Via den mångkulturella verksamheten som kommunen ordnar kan du t.ex. få en finländsk mentor eller studera språk tillsammans med andra invandrare.

Aktörerna (församlingarna, samfunden, organisationerna osv.) kan kontakta invandringskoordinatorn i Sibbo kommun (040 573 4133). Er verksamhet kan länkas till denna sida.

Kurser i finska vid medborgarinstitutet

Du kan söka information om aktuella kurser i finska vid medborgarinstitutet på institutets webbsida.

Vi läser tillsammans –nätverket

Sibbo kommun ordnar i samarbete med Kvinnliga Akademikers Förbund rf. och frivilligarbetare gratis undervisining i läsning och i det finska språket för invandrarna i Sibbo.

Under våren 2019 samlas Vi läser tillsammans-gruppen på torsdagar  kl. 17.30 - 19.30 på Lukkarin koulu (Klockarvackavägen 2, 04130 Sibbo).

Mer information:
Ansvarsperson för Vi läser tillsammans -verksamheten Mervi Jokela (044 087064, mervijokela(at)hotmail.com), Luetaan yhdessä svenska

Finlands Röda Korsets stödprojekt för ensamkommande

Ungdomarna i Sibbos familjegrupphem och stödboende får det professionell hjälp de behöver, men är i behov av vardaglig stöd, nätverk, vänner, tillförlitliga vuxna, kontakter till närmiljön och samhället för att integreras. Finland Röda Korset har i samarbete med Sibbos invandrartjänster ordnat utbildningar (på finska) för frivilliga stödpersoner sedan november 2017.

Mer information: Rednet Punainen Risti (på finska), maria.koskijoki(at)redcross.fi

suomeksi

in english

Senast ändrat 08.07.2019