NG 10 
Kartanonrinteen EN-tontin asemakaavan muutos

På svenska

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa energiahuollon alueeksi (EN) osoitetun alueen käyttötarkoitus asumiselle. EN-alue varattiin Kartanonrinteen asemakaavatyön aikana suunnitteilla ollutta alueellista maalämpöjärjestelmää varten. Alueellinen lämmitys ei kuitenkaan toteutunut, joten aluetta ei tarvita energiahuollon käyttöön.

Alueelle on tarkoitus sijoittaa 2 - 3 pientalotonttia, joiden tonttitehokkuus ja kerrosluku ovat samat kuin ympäröivällä asuinalueella.

Avaa suurempi kartta >

Voimaantulo

Kuulutus lainvoimasta (pdf) 3.12.2015

Lainvoimainen asemakaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Hyväksyminen

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 22.9.2015 päätöksellään 175. §
Asemakaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 30.9.2015 alkaen Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Kuulutus 1.10.2015 (pdf)


Ehdotusvaihe

Asemakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä 11.5. - 9.6.2015

Kuulutus 7.5.2015 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet 1-3 (pdf)
Rakentamistapaohje (pdf)


Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 5.3.2015. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus 5.3.2015 (pdf)

Viimeksi muokattu 24.04.2018