NG 10
Detaljplaneändring för Herrgårdbrinkens EN-tomt

Suomeksi

Målet med detaljplanen är att ändra användningsändamålet för området med beteckningen EN (område för energiförsörjning) till område för boende. EN-området reserverades i Herrgårdsbrinkens detaljplan för ett regionalt jordvärmesystem som planerades då. Den regionala uppvärmningen genomfördes ändå inte, så området behövs inte för energiförsörjningsbruk.

Avsikten är att på området placera 2 - 3 småhustomter med samma tomteffektivitet och våningstal som det omgivande bostadsområdet.

Öppna en större karta >

Lagakraft

Kungörelse om laga kraft 3.12.2015 (pdf)

Lagakraftvunnen detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Godkännande

Kommunstyrelsen godkände detaljplaneändringen genom sitt beslut 22.9.2015 § 175.
Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt fr.o.m. 30.9.2015 i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kungörelse 1.10.2015 (pdf)

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan var offentligt framlagt 11.5. - 9.6.2015.

Kungörelse 7.5.2015 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor 1-3 (pdf)
Byggsättsanvisningar (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 5.3.2015. 

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 5.3.2015 (pdf)

Senast ändrat 24.04.2018