Osallistumismenetelmät ja -työkalut

På svenska

Vuorovaikutteinen suunnittelu on kunnassamme vakiintunut osaksi kaavoituksen toimintaa. Kaikissa kaavahankkeissa osallistumiskäytännöt suunnitellaan ennen kaavatyön käynnistämistä. Matkan varrella vuorovaikutusta voidaan vielä lisätä mukaan, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

Osallistumismenetelmien valintaan vaikuttavat mm. kaavan merkittävyys eri osallistahojen näkökulmista, kaava-alueen laajuus, potentiaalisten osallistujien määrä ja suunnittelun tavoitteet. Pienikin asemakaavamuutos voi olla erittäin merkittävä lähinaapurien näkökulmasta, ja toisaalta kunnan kannalta merkittävät hankkeet eivät aina välttämättä kosketa läheisesti asukkaiden arkea.

Vuorovaikutteisen suunnittelun tavoitteena on saada asukkaiden näkemyksiä suunnitteluun. Sen avulla voidaan myös lisätä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden välistä yhteistoimintaa ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä.

Kehitämme osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmiä ja seuraamme toimintatapoja muissa kunnissa ja suunnittelukentällä yleisesti. Perinteisten luentomuotoisten yleisötilaisuuksien rinnalle on otettu käyttöön uusia monipuolisempia työtapoja. Sipoossa eniten käytettyjä uusia menetelmiä ovat erilaiset työpajat ja kaavanäyttelyt. Lisäksi käytämme ja kehitämme sähköisiä osallistumisen menetelmiä, joista esimerkkejä ovat nettikyselyt ja suunnittelusivustot.

Kaavakävelyt

Kaavakävely järjestetään paikan päällä suunnittelualueella. Suunnittelun alkuvaiheessa kaavakävelyllä voidaan kerätä osallistujien näkemyksiä alueesta. Kun suunnittelu on edennyt pidemmälle, voidaan kaavakävelyllä kertoa alustavista suunnitelmista ja kerätä esimerkiksi naapuruston mielipiteitä kaavan aiheuttamista muutoksista.

Työpajat

Työpajoja käytetään suunnittelun alkuvaiheessa ideointiin ja näkökulmien kartoitukseen. Yleensä työpajoissa suunnitellaan tai ideoidaan pienissä ryhmissä karttojen äärellä. Tilaisuudet ovat vapaamuotoisia. Tavoitteena on tiedon keruun ohella osallistujien välisen yhteistyön ja ajatusten vaihdon lisääminen. Työpajatilaisuuksiin pyydämme ilmoittautumaan etukäteen, koska osallistujamäärä vaikuttaa tilaisuuden järjestelyihin.

Kaavanäyttelyt

Kaavan luonnos- tai ehdotusvaiheessa voidaan järjestää näyttelytyyppinen tilaisuus, jossa on esillä kaavakartan ohella suunnittelun valmistelumateriaalia. Suunnittelijat ovat paikalla näyttelyssä kertomassa suunnitelmista. Kaavanäyttelyyn voit tulla käymään sinulle sopivaan aikaan. Menetelmän etuna onkin osallistujan kannalta vapaa aikataulu ja mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti suunnittelijan kanssa. Kaavanäyttelyitä on järjestetty sekä yksittäisistä että useammista samaan aikaan nähtävillä olevista kaavoista.

Suunnittelupäivät tai -illat

Suunnittelupäivä tai -ilta on tilaisuus, johon voit tulla sinulle sopivana ajankohtana. Tilaisuus järjestetään suunnittelun alkuvaiheessa. Tilaisuudessa voi tutustua valmistelumateriaaliin, kuten alueelta laadittuihin selvityksiin. Tilaisuudessa keskustellaan ja suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa.

Sibbesborgin osayleiskaavan suunnitteluviikko järjestettiin Söderkullan kartanolla lokakuussa 2013. Siinä sovellettiin ”Charrette”-menetelmää, jolla tarkoitetaan intensiivisessä tahdissa toistuvia suunnittelutapaamisia. Sibbesborgin suun­­nitteluviikon aikana kaavoittajat ja suunnittelijat olivat Söderkullan kartanolla työskentelemässä useana päivänä. Ovet olivat avoinna kaikille kiinnostuneille ja asukkailla oli mahdollisuus tulla paikalle ja osallistua suunnitteluun juuri itselle sopivana ajankohtana. Viikko huipentui iltajuhlaan, johon asukkaat olivat niin ikään tervetulleita ja kaikilla osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida suunnitteluviikon tuloksia.

Osallistuminen verkossa

Internetin käyttö perinteisten menetelmien rinnalla on tärkeää, sillä verkossa tavoitetaan erilaisia kohderyhmiä. Erityisesti työssäkäyvät aikuiset eivät usein aikataulusyistä pysty osallistumaan arki-iltaisin järjestettäviin tapahtumiin, mutta he ovat internetissä aktiivisia. Hyödynnämme kunnan www-sivustoa tehokkaasti kaavoitukseen liittyvään tiedottamiseen. Lisäksi olemme toteuttaneet kolmelle keskeiselle suunnittelualueelle ns. suunnittelusivustot ja käytämme verkkoa myös tiedonkeruuseen mm. kyselyiden ja kommentointityökalujen avulla.

Suunnittelusivustot

Suunnittelusivustot kokoavat yhteen alueen suunnitteluun liittyvää tietoa. Sipoon Jokilaakson sivustoa käytettiin alkuvaiheessa ideakilpailun ehdotusten yleisöarviointiin  ja nyt sivustolla tiedotetaan asemakaavoituksen etenemisestä. Sibbesborgin ja Nikkilä kartanon alueiden suunnittelusivustot taas kokoavat yhteen paikkaan useampia eri kaavahankkeita, jotka ovat alueilla käynnissä. Näiden sivustojen tarkoituksena on myös hieman vapaamuotoisempi tiedottaminen. Molemmilla sivustoilla on blogi, jossa julkaistaan suunnitteluun liittyviä kirjoituksia ja niitä voi kommentoida.

Harava-karttakysely

Sipoon kunta osallistui vuonna 2013 valtakunnalliseen Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan Harava-karttakyselyn pilottikäyttäjänä. Koekäytimme nettipohjaista Harava-kyselyä Nikkilän Kulttuurikäytävä-projektissa. Kysymys Nikkilästä! -karttakyselyllä selvitettiin Nikkiläläisten kokemuksia ja näkemyksiä kotitaajamastaan ja sen kehittämisestä. Kysely oli avoinna kesäkuusta syyskuun 2013 loppuun ja siihen osallistui noin 600 vastaajaa, jotka jättivät kartalle yhteensä yli 3 500 merkintää. Harava-kyselyä voidaan käyttää suunnittelun alkuvaiheessa asukasnäkökulman kartoitukseen sekä myöhemmässä vaiheessa suunnitelmien arviointiin. Karttakyselyiden ohella on tarpeen käyttää muita täydentäviä menetelmiä, koska osalle vastaajista kartan käyttö on liian vaikeaa. Etuna kuitenkin on se, että karttakyselyn avulla kerätty tieto liittyy kartalle merkittyihin kohteisiin. Kartalla olevan tiedon analysointi on nopeampaa kuin vapaamuotoisten palautteiden käsittely.

Viimeksi muokattu 23.03.2020