Leväseurantaa kesän ajan Sipoossa

Valtakunnallista leväseurantaa suoritetaan kesän 2019 aikana myös Sipoossa, jossa havaintopaikkona on Taasjärven uimaranta. Levähavainnot tehdään kerran viikossa elokuun loppuun asti. Havaintotiedot tallennetaan Järvi-Meriwiki-verkkopalveluun, josta tiedot ovat kaikkien nähtävillä.

Valtakunnallista leväseurantaa koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja se toteutetaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja kunnallisten ympäristöviranomaisten kanssa. SYKE julkaisee valtakunnallisen leväkatsauksen viikoittain 6.6.-29.8.2019.

Valtakunnallisen leväseurannan havaintotiedot perustuvat silmämääräiseen arvioon ja levätilanne arvioidaan neliportaisella asteikolla. Sipoon kunnan ympäristönvalvonta tiedottaa leväseurannan havainnoista kesän aikana tarvittaessa.

Mahdollisten runsaiden sinileväesiintymien aikaan uimista sekä veden käyttöä esimerkiksi sauna-, pesu- tai juomavetenä tulee välttää. Sinilevätilanne voi vaihdella nopeasti, joten rannan käyttäjien tulee itsekin tarkkailla sinilevätilannetta.

Taasjärven valtakunnallisen levänseurannan havaintopaikka (Sipoon kunnan ylläpitämä)

Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto valvoo veden laatua yleisillä uimarannoilla myös Sipoossa. Uimarantaveden mikrobiologista laatua tutkitaan 3–4 kertaa uimakauden aikana. Uimaveden tutkimustulokset julkaistaan heti niiden valmistuttua internetissä sekä uimarannan ilmoitustaululla. Kesän aikana rannoilla tehdyistä sinilevähavainnoista ja muista terveyshaitoista ilmoitetaan rannan ilmoitustaululla sekä Porvoon ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla kyseisen rannan kohdalla.

Tästä pääset Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuollon sivuille.

 

Lisätietoja:

Sipoon kunnan ympäristövalvonta /
Eeva Somerkoski, ympäristötarkastaja, p. 050 3816 664
Viimeksi muokattu 17.02.2020