Aktuellt

Nya friluftskartor Söderkulla och Nickby

Utöver åtgärderna i terrängen har man också utarbetat nya friluftskartor under det gångna året.

De nya friluftskartorna finns redan på anslagstavlorna intill friluftslederna och på Idrottstjänsters webbplats. En karta över skidspåren i Söderkulla färdigställdes redan förra vinter och vi hoppas att den kan publiceras i vinter när skidsäsongen börjar. Kartan över skidspåren i Nickby håller fortfarande på att utarbetas och blir färdig före vintern. De nya kartornas layout har planerats av Petter Nissinen.

 

Parkgymnastik

Deltog du i sommarens parkgymnastik? Vi tar gärna emot respons om parkgymnastiken. Utvärderingen hittas här

Anmälning till motionsgrupper

Anmälningen till den ledda motionsgrupperna börjar 19.8 kl. 8.00. Mera information finns under ledd verksamhet sidan.

Broschyren hittar du här

 

Ersättningar för avgifter till Allaktivitetshallens motionssal

Stängningen av motionsalen 16.3–31.5.2020 kompenseras för den tid då månadskortet och säsongkortet inte har kunnat användas.

Läs mer här

Ersättning för Idrottstjänsters handledda motionsverksamhet som inhiberats till följd av coronaviruset

Motionsplatserna stängdes 16.3.2020 på grund av coronaviruset. På grund av detta upphörde även Idrottstjänsters handledda gruppverksamhet redan 13.3.2020 för vårens del.

Handledda gånger som inhiberats återbetalas på kundens begäran. Dataskyddsbeskrivning Forms betalningsgottgörelser

Ersättningen för vattengymnastikgrupperna är 25 euro/kund/inhiberad grupp och för övriga handledda grupper 10 euro/kund/inhiberad grupp.

Begäran ska i första hand göras med en webblankett. Länk till webblanketten har skickats 6.5.2020 per e-post till varje deltagare som har e-postadress i sina anmälningsuppgifter.

Ifall du inte har e-postadress, eller e-postmeddelandet inte har kommit fram, kan begäran också göras genom att ringa kommunens kundtjänstens servicenummer 09 2353 6000.

Servicenummer betjänar må-to 8:00-15:30 och fr 8:00-14:00 (vardagar före söckenhelg stänger vi redan klockan 14:00).

Begäran bör i alla fall göras senast 31.5.2020.

Vi strävar efter att göra återbetalningarna i juni.

OBS!

Alla gymnastiksalar, allhallen och konditionssalen, är stängda till 31.5.2020 på grund av coronaviruset.

Anmälning till sommarprogram för barn och ungdomar börjar den 1 april kl. 10.

Obs. På grund av den exceptionella omständigheten kommer lägeravgiften inte att betalas vid anmälningsskedet. De anmälda kommer att kontaktas senare på våren gällande eventuella avbokningar. Information och anmälningar på sidan Motion för ungdomar.

Motionsövningar och tips som går att utföra hemma

Motion är medicin och trots undantagstillståndet är det viktigt att ombesörja för en tillräcklig motion. Nedan finns tips på rörelser som går att utföra hemma.

Seniorer

Träna upp balansen (Äldreinstitutet)

Veckans rörelse kort (Äldreinstitutet)

Hemgymnastik (idrottstjänsterna)

Yle Arena gymnastikvideon

Idrottstjänsternas gymnastikvideo

 

Skolelever

Frisk skolelev (UKK - institutet)

På kommunens finska hemsida under Ajankohtaista finns fler övningar och videon på finska.

Pilates

Maria Ljungvist på Raseborgsfysioterapi har gjort i samarbete med www.multifoto.fi och www.soundalchemy.fi en svenskspråkig pilates timme.

Klicka på länken och häng med https://youtu.be/NSsFfMQRBf4

 

 

Öppna volleybollsturer för ungdomar

De öppna spelturerna är för ungdomar, flickor och pojkar från 15–20 år.

Kom med och spela!

Ta med dig kläder för inomhus aktivitet och innetossor.

Onsdagar kl. 18:30 –20:00 i Allaktivitetshallen, Klockarsvägen 5, Nickby

Fredagar kl.18.30–20.00 i skolcentrums gymnastiksal i Nickby.

Helger och skolornas lovtider kan inverka på tiderna.

Mer info: anna.salmensaari@gmail.com

 

 

Gymkurs för ungdomar

Idrott hjälper dig att orka och gymträning stärker också din självkänsla och mentala kapacitet. Gymkursen är för flickor och pojkar i 9:e klass och äldre som vill börja träna i gymmet.

Under kursen går vi igenom utrustningen och rörelserna på ett tryggt sätt. Ungdomar lär sig att förstå trygg, progressiv gymträning och hur det gradvis utvecklas med åldern. Blockets längd är 6 veckor.

Gym på allaktivitetshall, Lukkarivägen 5, 04130 Sibbo

Pris 10 €

Kurs: 27.2 - 2.4.2020 kl. 14:00–15:00

Max 8 deltagare

Anmälningar via nätet; https://kuntapalvelut.fi/sipoo

 

 

 

 

Allaktivitetshallens seniorsal välkomnar seniorer till motionssalen på tisdag och torsdag förmiddagar

 

Tisdag och torsdag förmiddagar kl. 8:30–11:00 är motionssalen i Nickby allaktivitetshall reserverad för seniorer. Till Seniorsalen kan personer som fyllt 60 år köpa ett 10 gångers kort, vars pris är 10 euro. Kortet är personligt och kan endast användas under seniorsalstiden.

Handledning i att använda maskinerna erbjuds under våren. Hösten 2020 är instruktionstillfällen 27.8, 24.9, 29.10, 26.11. då idrottskoordinator Tiina Forssell är på plats.

De normala biljettprodukterna är fortfarande tillgängliga för seniorer. Engångsavgiften för seniorer är fortsättningsvis 2,50 €/gång (50 % rabatt på ordinarie pris) och de andra biljettprodukterna – månadskort, säsongkort och två säsonger i följd – kommer att finnas tillgängliga såsom tidigare. De normala säsongkorten och månadskorten för pensionärer berättigar även att delta i Seniorsalen på torsdag förmiddagar. Seniorsalens 10 gångers kort kan däremot användas endast under Seniorsalstiden.

Seniorsalen är en del av omorganiseringen av användningsturerna i motionssalen, där specialgruppernas träningsturer och de specifika behoven hos grupper som omfattas av kommunala tjänster koncentreras till torsdag.

Skolgrupper fortsätter att besöka motionssalen såsom tidigare.

 

Ny broschyr - Motion för äldre

Broschyren innehåller uppgifter om samtliga motionsgrupper som Sibbo kommuns Service för äldre och handikappservice samt Idrottstjänster arrangerar. Med finns även Sibbo instituts fortsättningskurser våren 2019.

 

Byggarbeten orsakar tillfälliga störningar på friluftsområden i Söderkulla

Byggarbetena på Miilis område i Söderkulla tog fart i början av juni. Sipoonlahden koulu saneras, en ny bussterminal byggs, idrottsplanen förnyas och flera gator saneras på olika håll i området. För närvarande byggs vägar och vattenledningar på det nya detaljplaneområdet Stenkulla och detta medför olägenheter för dem som rör sig i rekreationsområdet. Under sommaren utförs även gräv- och sprängarbeten öster om Sipoolahden koulu i närheten av friluftslederna och bakom Daghemmet Miili. Parkeringsplatserna är stängda på grund av byggarbetena.

Vi uppmanar er att röra er försiktigt i närheten av byggplatserna och ta hänsyn till gräv- och sprängarbetena. Byggarbeten pågår framför allt i närheten av frisbeegolfbanan.

 

 

 

Sibbo Idrottstjänsters facebooksida

Facebooksidorna berättar kommunen bl.a. om olika möjligheter att utöva idrott, kommande idrottsevenemang och eventuella avvikelser i verksamheten samt kommunicerar med invånarna.

Ändring på frisbeegolfbanan i Söderkulla!

Den första korgen (nr 1) på banan är tillfällig stängd pga byggnadsarbete, Vi beklagar besväret!

 

Man kommer till frisbeegolfbanan på västra sidan om Sipoonlahden koulu. Med hänvisning till byggarbetena vid Millis område ber vi er parkera bilarna endast på områden som är avsedda för parkering.

 

 

Suomeksi


02.09.2020

Sibbo kommun satsar på friluftsliv

Det har byggts mera spångar på stigarna i Söderkulla. Motionsspåret i Nickby har fått ledbelysning och friluftskartorna har förnyats. Under den senaste tiden har Idrottstjänster vidtagit flera åtgärder för att förbättra friluftslederna såväl i Söderkulla som i Nickby.

Nyhet

11.02.2020

Sibbo-Vargarnas kvartett premieras med årets idrottsbragd

Sibbo kommuns fritidssektion har delat ut priser till årets mest framgångsrika idrottare. På tisdagen delades priset för årets idrottsbragd till Sibbo-Vargarnas kvartett som vann FM-guld för första gången i 4x400m stafett för män. I laget deltog Eljas Aalto, Mikael Granqvist, Edward Lindberg och Anton Kunnas.

Nyhet


Senast ändrat 02.09.2020