Kestävä kehitys

Sipoon kunta on sitoutunut tekemään osansa, jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi edellytykset hyvään elämään. Järjestämme ja tuotamme kunnan palvelut kestävällä tavalla. Kuntana pyrimme toimimaan niin, että luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, maaperä säilyy elinvoimaisena sekä vesistöt ja ilma puhtaana. Luontoarvot ja lähiluonto ovat meille kunnia-asia.

 

Ajankohtaista

Tiedätkö, minkälaisia energiatoimenpiteitä Sipoon kunta on tehnyt? Kuinka itse voisit säästää energiaa? Sipoon kunta panostaa kestävään kehitykseen ja on toteuttanut erilaisia energiaa säästäviä toimenpiteitä. Kunta on myös vähentänyt fossiilisten energialähteiden käyttöä.  Esimerkkitoimenpiteisiin voi tutustua videoiden muodossa viikkojen 24 ja 25 aikana Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa.

Kaikki energiatoimenpidevideot löytyvät myös tästä linkistä.

1. Lämpöpumput, katso video tästä linkistä. (Avautuu YouTubessa)

Lämpöpumpuilla voidaan säästää energiaa monenlaisissa kohteissa. llmalämpöpumppu voi parhaimmillaan säästää 30–50 prosenttia sähkölämmitteisen pientalon lämmitykseen tarvittavasta energiasta.

Sipoon Borgbyn ja Boxbyn öljylämmitteisissä kouluissa on otettu käyttöön ilma-vesilämpöpumput. Öljy on maksimienergiantarpeen vuoksi vielä varaenergianlähteenä. Kasvihuonekaasupäästöissä saadaan kuitenkin arviolta 80-90 % säästö. Sipoonlahden koulussa maalämmön käyttöönotto puolittaa kiinteistön energiakustannukset. Säästön avulla investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Lämpöpumppuja voidaan käyttää myös viilennykseen yleistyvien kesähelteiden aikana.

Lisätietoja www.motiva.fi

2. Aurinkoenergia, katso video tästä linkistä. (Avautuu YouTubessa)

Aurinkopaneelit ovat yksi vähäpäästöisimmistä tavoista tuottaa sähköä. Niiden hinnat ovat laskeneet nopeasti, mikä lyhentää investoinnin takaisinmaksuaikaa. Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa oman peruskulutuksen mukaan. Moni sähköyhtiö tosin maksaa verkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä korvausta. Myös sähkön varastoinnin akkuteknologiat ovat kehittymässä.

Sipoossa aurinkopaneelijärjestelmillä tuotetulla energialla katetaan rakennusten tekniikan vaatimaa sähkönkulutusta Boxbyn ja Borgbyn kouluilla. Investoinnit maksavat itsensä nopeasti, alle 10 vuodessa, takaisin.

Aurinkoenergiaa voidaan käyttää myös lämmöntuotantoon. Yleisimmin aurinkoenergialla lämmitetään käyttövettä, koska talvikauden lämmöntarve ja aurinkoenergianmäärä eivät käy yksiin.

Lisätietoja https://aurinkosahkoakotiin.fi/

3. Energiasopimus, katso video tästä linkistä. (Avautuu YouTubessa)

Sipoossa on jo pitkään hankittu uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Tällä hetkellä kunnan käyttämä sähkö on Loiste Puhdas vihreää sähköä. Hintaeroa fossiilisilla energialähteillä tuotettuun verrattuna ei enää juuri ole.

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen on helppoa ja monessa palvelussa voi myös vertailla eri tuotantotapoja.

Lisätietoja esimerkiksi https://sahkovertailu.fi/

4. Valaistus, katso video tästä linkistä. (Avautuu YouTubessa)

Valaistuksen parantamista on tehty useissa Sipoon koulukohteissa ja katuvalaistuksessa. Kun loisteputket ja perinteiset lamput vaihdetaan ledeiksi, voidaan saavuttaa jopa 50 % energiansäästö. Jos myös valaistuksen ohjaus uusitaan samassa yhteydessä, säästö voi olla 70 %. Energiankulutusta on pienennetty myös käyttämällä liiketunnistimia valaistuksen ohjaamisessa.

Led-polttimot kannattaa vaihtaa kodin valaisimiin, jotka ovat aina tai usein päällä. Tärkeää on myös aina sammuttaa valot tiloista, joissa ei oleskella.

5. Liikenne, katso video tästä linkistä. (Avautuu YouTubessa)

Kestävä liikkumisketju voi olla monipuolinen yhdistelmä eri liikkumistapoja. Siksi Sipoossa toimitaan monella rintamalla. Sipoo tähtää aktiivisesti raideliikenteen avaamiseen henkilöliikenteelle Keravan ja Nikkilän välillä. Rata palvelee pääosin keskistä Sipoota, joten muilla alueilla mm. parannetaan linja-autoyhteyksiä. Uudet kevyen liikenteen reitit parantavat kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia. Sipoossa on myös selvitetty erilaisia tapoja toteuttaa sähköautojen latauspisteitä.

På svenska

Sivun lisääjä: 05.02.2016