Puistot, torit ja yleiset alueet

Puistot ja muut yleiset alueet ovat olennainen osa viihtyisää taajamaa. Sipoosta puistoja ja viheralueita löytyy noin 60 hehtaarin verran ja niiden kunnossapidosta vastaa Katu- ja viherlueyksikkö.

Sipoosta löytyy muun muassa:

  • 14 leikkipuistoa
  • 2 koirapuistoa
  • 2 matonpesupaikka
  • 7 vuokrattavaa viljelypalstaa
  • 2 toria
  • Useita puistometsiä
Puistot ja viheralueet kartalla.

PÅ SVENSKA
Kukkia Itäisessä Jokipuistossa

Nurmikonleikkuu puistoalueilla

Sipoon kunta pyrkii luomaan puistoalueille lisää elinympäristöjä pölyttäjille vähentämällä nurmikonleikkuuta paikoitellen. Kunta on muuttanut nurmikonleikkauksen käytäntöjä hoidetuilla puistoalueilla luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi keväällä 2020. 

Kunta on vähentänyt nurmikon leikkausta tietyillä valituilla alueilla, jotta niille saadaan luotua niittyjä ja elinympäristöjä uhanalaisille lajeille, kuten erilaisille pölyttäjähyönteisille. Keskeisillä ja runsaassa käytössä olevilla puistoalueilla nurmikko leikataan yhä tavalliseen tapaan.

Nurmikonleikkuuta vähennetään esimerkiksi paahdealueilla, jotka ovat monien uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjä. Nurmikon niitto tehdään paahdealueilla jatkossa vasta kukinnan jälkeen. Samalla näin monipuolistetaan niityn kasvivalikoimaa.

Tarvittaessa näille niittyalueille tehdään leikattuja kulkuväyliä, joita pitkin niittyjen läpi voi kulkea mukavasti ja turvallisesti pelkäämättä esimerkiksi punkkeja. Myös viheralueiden läpi kulkevien kulkureittien reuna-alueet leikataan aina, jotta liikkuminen puistoalueilla on turvallista.

Nurmikko jätetään leikkaamatta myös joillakin laajoilla nurmialueilla olevien isojen puistopuiden alta. Tämä vähentää maan tiivistymistä sekä juuristovaurioita ja säästää siten puistojen puustoa. Elinympäristöjä luodaan puistoalueille lisäksi jättämällä lahopuita sopiviin kohtiin. Lahopuut ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lahottajille ja hyönteisille.

Monimuotoisuuden edistämisen lisäksi nurmikonleikkauskertojen vähentäminen vähentää myös hiilidioksidipäästöjä, jotka aiheuttavat kasvihuoneilmiötä ja ilmaston lämpenemistä.

Yle 9.6.2020: Sipoo vähentää nurmikonleikkuuta pölyttäjähyönteisten eduksi
Itäväylä 8.6.2020: Sipoon kunta vähentää nurmikonleikkuuta - Tavoitteena lisätä pölyttäjien elinympäristöjä

Yhteystiedot
Yhteystiedot, kunnanpuutarhuri


Viimeksi muokattu 11.06.2020