Jour

Brådskande jourmottagning

Hälsocentralens tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet mån-tors kl. 8–17 och fre kl. 8-16, tfn 09 2353 6001

Nickby social- och hälsostation
Jussasvägen 14

Vid brådskande fall har en läkare jourmottagning mån-tors kl.8-17 och fre kl.8-16 på Nickby social- och hälsostation, där patienterna alla vardagar har tillgång till HNS-Bilddiagnostiks röntgenenhet och HUSLAB:s provtagningsställe samt husets andra experter, såsom fysioterapeuter och socialarbetare. Den brådskande mottagningen fungerar med tidsbeställning och grundar sig på en bedömning av vårdbehovet, som görs under telefonsamtalet. Mellan kl. 16–17 sköter den brådskande mottagningen endast sjukdomsfall som enligt bedömningen av vårdbehovet inte kan vänta till följande dag. Det finns inte tillgång till laboratorie- eller röntgenservice kl. 16–17.

Allvarliga sjukdomsfall sköts av jouren på Borgå sjukhus, vid nödfall ring 112. I brådskande ärenden under kvällar och veckoslut, kontakta jouren på Borgå sjukhus.

Då hälsostationen är stängd

På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet. Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117 (priset av samtal 0 eur)

Borgå sjukhus, Sjukhusvägen 1, Borgå, 3:e våningen (entrévåningen)
Jouren har en egen ingång bredvid sjukhusets huvudingång.

Brådskande sjukvård i östra Nyland.pdf

Borgå jourhjälp

Telnro
Jourhjälpen är hälsorådgivning via telefon för medborgare och yrkespersoner.

Tjänsten fokuserar på jourärenden. Utbildade skötare ger telefonrådgivning i jouren vid Borgå sjukhus. Vid behov konsulterar de läkare och hänvisar kunden till rätt mottagning eller ger råd samt anvisningar för vård hemma.

Målet med tjänsten är att förbättra servicen för patienterna, minska besöken på jouren och uppgifterna för akutsjukvården. Målet är också att styra samtal som inte hör till nödnumret till rätt adress.

Telefonnumret till jouren på Borgå sjukhus överförs automatiskt till numret 116117. I tjänsten ingår ett återringningssystem som ser till att alla samtal tas om hand.

Munhälsovårdens jour

Med tidsbeställning 09 2353 6002 (kl. 8 - 15)
Nickby (Jussasvägen 14, P vån.) och Söderkulla (Amiralsvägen 2, 2 vån.) munhälsovård vardagseftermiddagar: i regel jämna veckor i Nickby och udda veckor i Söderkulla.

Munhälsovårdens jour på HNS-området
Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Vänligen ring innan du söker dig till jouren. 
Telefonnumret är 09 471 71110. Tidsbokningen betjänar vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och helger kl. 8–21.

Munhälsovårdens nattjour på HNS-området
Munhälsovårdens nattjour fungerar med tidsbeställningsprincip  kl. 21- 08. Patienten bör ringa Tölös olycksfallscentral angående behovet av vård, tfn 09 471 87708.
Munhälsovårdens nattjour fungerar kl. 21- 8 i samband med mun- och käkkirurgins jour på olycksfallscentralen på Tölö sjukhus, Tölögatan 40, 00260 Helsingfors.
På munhälsovårdens nattjour vårdas patienter i behov av omedelbar vård, vars vård på medicinska grunder inte kan överlåtas åt den egna hälsocentralen på tjänstetid.

Tandläkarjouren under och utanför tjänstetid ordnas på den egna kommunens initiativ.

Barnskyddets jour

Barnskyddets jourtelefon kl. 8.15- 15.00
I konsultations- och jourärenden kan du vara i kontakt med den socialarbetare som har jour genom att ringa tfn 050 465 8352.

Jour utanför tjänstetid

Östra Nylands socialjour
Tfn 040 517 4194
Fax 019 667 201
sosiaalipaivystys (at) porvoo.fi

Skyddshemmet
Tfn 019 520 3330 eller 0400 664 932

 

Vuxensocialens jour

I konsultations- och jourärenden kan du vara i kontakt med den socialarbetare som har jour genom att ringa tfn 040 167 9215

Jour utanför tjänstetid

Östra Nylands socialjour
Tfn 040 517 4194
Fax 019 667 201
sosiaalipaivystys (at) porvoo.fi

Skyddshemmet
Tfn 019 520 3330 eller 0400 664 932

 

Hemvårdens jour

Ärenden som gäller hemvårdens klienter
Jourtelefon norra Sibbo 24 h tfn 050 522 2802

Jourtelefon Södra Sibbo kl. 7-21 tfn 050 522 2797 övrig tid tfn 050 522 2802

Suomeksi

Senast ändrat 08.11.2019