Tillstånd och taxor

NU KAN DU BE OM RÅD ELLER ANSÖKA OM TILLSTÅND ELEKTRONISKT:

Miljöövervakningsenheten i Sibbo kommun har tagit i bruk den nationella Lupapiste-tjänsten (www.lupapiste.fi). Via tjänsten kan alla registrerade användare, såväl kommuninvånare som företag, ansöka om lov eller göra anmälningar inom Sibbo. Den elektroniska tjänsten täcker bland annat miljötillstånd och tillstånd för tagande av marksubstanser, bulleranmälan, befrielseansökan i enlighet med lagen om vattentjänster samt avvikelser från miljöskyddsföreskrifterna.

 

Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter samt miljövårdsmyndighetens taxa och marktäktstaxa

MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

MILJÖVÅRDSMYNDIGHETENS TAXA (för tillfället endast på finska)

MARKTÄKTSTAXA

Suomeksi

Senast ändrat 13.09.2019