Edunvalvonta

Edunvalvoja voidaan määrätä henkilölle, joka ei itse pysty valvomaan etujaan tai huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Edunvalvojan määrääminen on viimesijainen vaihtoehto.

Edunvalvojan tehtävät

Edunvalvoja valvoo päämiehensä etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavikseen. Useimmiten edunvalvoja määrätään päämiehen taloudellisten asioiden hoitoa varten. Edunvalvojan tulee huolehtia lisäksi siitä, että hänen päämiehelleen järjestetään asianmukainen hoito, huolenpito ja kuntoutus. Edunvalvoja voidaan myös määrätä hoitamaan vain tiettyä yksittäistä asiaa, esimerkiksi kiinteistön myymistä päämiehensä puolesta. On myös mahdollista, että edunvalvoja määrätään edustamaan päämiestä sairaan- tai terveydenhoitoon liittyvissä asioissa, mutta tämä on harvinaista.

Kuka edunvalvojaksi

Edunvalvojana toimii usein henkilön lapsi, puoliso tai muu luotettu läheinen. Edunvalvojaksi voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa tehtävää työnsä puolesta. Yleisen edunvalvonnan palvelut sipoolaisille järjestää yleensä Digi- ja väestötietoviraston Porvoon toimipaikka.

Edunvalvojan määrääminen

Prosessi edunvalvojan määräämiseksi käynnistyy joko ilmoituksella tai hakemuksella. Jokainen voi tehdä Digi- ja väestötietovirastoon ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Ilmoituksen saatuaan virasto ryhtyy selvittämään, onko ilmoituksessa kuvattu henkilö edunvalvonnan tarpeessa.

Henkilö, joka katsoo itse tarvitsevansa edunvalvojaa ja ymmärtää asian merkityksen sekä pyytää, että tietty henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen, voi tehdä hakemuksen Digi- ja väestötietovirastoon tai suoraan käräjäoikeuteen edunvalvojan määräämiseksi.

Digi- ja väestötietoviraston holhousviranomainen tai yleensä käräjäoikeus määrää henkilölle edunvalvojan.

Edunvalvojan valvonta

Digi- ja väestötietoviraston holhousviranomainen valvoo edunvalvojien toimintaa muun muassa tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat tärkeimpiin oikeustoimiin. Edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen varoista, veloista ja vuoden tapahtumista sekä annettava vuosittain selvitys (ns. vuositili) päämiehen taloudellisten asioiden hoidosta.

Kysy lisää:
Digi- ja väestötietovirasto, Itä-Uudenmaan oikeusaputoimistosta

Lue lisää:
Digi- ja väestötietovirasto (holhous ja edunvalvonta)
oikeus.fi (esitteet)
Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin. Nikumaa H, Koponen E (toim.)Suomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut 1/2016. Helsinki: Lönnberg Painot Oy, 2016. Julkaistaan 1.3.2016

Svenska

Viimeksi muokattu 23.07.2020