Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

På svenska

Toimintamaksut

Laki perusopetuslain § 48 f muuttamisesta (HE 78/2015) on tullut voimaan 1.8.2016 alkaen. Lainmuutoksen perusteella Sipoon kunnan Suomenkielinen ja Ruotsinkielinen koulutusjaosto päättivät 9.2.2016 korottaa aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja 1.8.2016 alkaen seuraavasti:

  • maksu on 80 e/kk, jos oppilas on aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä enintään 3 tuntia päivässä
  • maksu on 120 e/kk, jos oppilas on aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä yli 3 tuntia päivässä

Osallistumispäivien määrä ei vaikuta maksuun.

Kunnan järjestämän aamutoiminnan hinta on Sivistysvaliokunnan 20.3.2017 päätöksellä 1.8.2017 alkaen 35 euroa kuukaudessa. Mahdollisesta aamupalasta veloitetaan erikseen. Maksut koskevat lakisääteiseen toimintaan osallistuvia oppilaita (1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä erityisopetukseen otetut oppilaat) ja esikoululapsia, jotka osallistuvat aamu- ja iltapäivätoimintaan täydentävän päivähoidon sijaan. Muun kuin kunnan järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta toiminnan järjestäjä määrittää maksut itse.

Maksuperusteet

Toiminnan toteuttamisesta vastaava taho perii kuukausimaksut suoraan huoltajalta. Koulun itsensä järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutuksen huoltajilta perittävien kuukausimaksujen osalta hoitaa sivistystoimisto, jolle koulu toimittaa tarvittavat tiedot. Maksut peritään kaikilta toimintakuukausilta seuraavin poikkeuksin:

  • Mikäli toimintapäiviä on elokuussa enintään 10, peritään kuukausimaksusta vain puolet (toimintapäivä tarkoittaa kaikkia niitä päiviä, jolloin toimintaa järjestetään, ei lapsen osallistumispäiviä). Elokuussa 2017 on yhteensä 13 toimintapäivää, joten elokuu laskutetaan kokonaisena toimintakuukautena.
  • Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä asiakasmaksua
  • Kuukausimaksusta peritään puolet, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa toiminnasta kalenterikuukauden aikana 11 toimintapäivää tai enemmän. Sairaudesta tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
  • Kuukausimaksua ei peritä lainkaan, jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden. Sairaudesta tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
  • Kuukausimaksusta peritään puolet, jos lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan koko kalenterikuukautena muusta syystä kuin sairauden vuoksi. Huoltajan tulee tehdä etukäteisilmoitus poissaolosta ryhmän ohjaajalle.
  • Koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloma-ajalta tai muilta vapaapäiviltä ei tule maksuhyvitystä
  • Paikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti omalle koululle vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen muutoksen alkua

 

Viimeksi muokattu 25.02.2020