Sipoon kunnan opetussuunnitelma 2016

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet joulukuussa 2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1.–6. osalta 1.8.2016. Vuosiluokkien 7.–9. osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Opetussuunnitelmaan.
Opetussuunnitelman tiivistelmään (FI/SWE/ENG)
Kolmiportaisen tuen käsikirjaan pääset tutustumaan tästä

Tavoitteet

Uudet opetussuunnitelman perusteet korostavat tietojen rinnalla tulevaisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja: oppimisen ja ajattelun taitoja, tiedon hankinnan, arvioinnin ja tuottamisen taitoja, kokonaisuuksien hallintaa, tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Tavoitteena on tuottaa laaja-alaista, oppiainerajat ylittävää osaamista sekä ymmärrystä todellisen maailman ilmiöistä. Keskeistä on oppilaiden osallisuus sekä aktiivisuus niin omassa oppimisprosessissaan sekä kouluyhteisön täysivaltaisena jäsenenäkin.

Toteutus

Opetussuunnitelmalla ohjataan aktiivisesti koulujen opetusta, toimintakulttuuria ja arviointia - siis kaikkea toimintaa. Koulut tarkentavat kunnan yhteistä opetussuunnitelmaa lukuvuosittain omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan käsin koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla, jotka Koulutusjaostot hyväksyvät. Lukuvuosisuunnitelma toimii koulujen kehittämistyön suuntaajana ja tukena, ja sen pohjalta myös laaditaan lukuvuoden päättyessä toimintakertomus, jossa arvioidaan koulun toiminnan painopisteiden toteutumista sekä kehittämistyön onnistumista. Koulujen oma toimintansa arviointi on tärkeä osa kunnan sivistystoimen laatutyötä.

På svenska

Viimeksi muokattu 04.12.2019