Sibbo Ådal

Av Sibbo Ådal, som är belägen i centrum av Nickby, kommer att utvecklas ett dragkraftigt, mångsidigt och arkitektoniskt högklassigt bostadsområde med service för ca. 1 000 personer. Området finns på gångavstånd från servicen i Nickby centrum och erbjuder en trygg och stimulerande livsmiljö för invånare i alla åldrar.

På området finns lediga bostadstomter. Dessutom finns det två tomter reserverade för kommersiell service, till vilka vi söker aktörer.

Byggandet av Sibbo Ådal styrs av detaljplanen och byggsättsanvisningarna.

Kvarter 5057 RESERVERAD

A-6/pv-2/kl-1
Kvartersområde för bostadshus.
Byggnaderna får kopplas till varandra med hjälp av biltak, grönrum eller annan lätt konstruktion. Utöver den tillåtna byggrätten tillåts byggande av ett grönrum per bostad, med en yta på högst 10 % av byggnadsrätten.
Kvarter ligger på grundvattensområde.
Kvarteret skall anslutas till fjärrvärmenätet.
Areal: 16 526 m2
Byggrätt: 5150 + 80 m2-vy
Pris: 875 500 € (170 €/m2-vy)
Adress: Ådalsvägen 10

 

Kortteli 5054

A-6/pv-2/kl-1
Kvartersområde för bostadshus.
Byggnaderna får kopplas till varandra med hjälp av biltak, grönrum eller annan lätt konstruktion. Utöver den tillåtna byggrätten tillåts byggande av ett grönrum per bostad, med en yta på högst 10 % av byggnadsrätten.
Kvarter ligger på grundvattensområde.
Kvarteret skall anslutas till fjärrvärmenätet.
Areal: 13 708 m2
Byggrätt: 4050 + 80 m2-vy
Pris: 729 000 € (180 €/m2-vy)
Adress: Ådalsvägen 14

 

Kortteli 5053

A-6/tär/pv-2/kl-1
Kvartersområde för bostadshus.
Byggnaderna får kopplas till varandra med hjälp av biltak, grönrum eller annan lätt konstruktion. Utöver den tillåtna byggrätten tillåts byggande av ett grönrum per bostad, med en yta på högst 10 % av byggnadsrätten.
I samband med bygglov bör man utreda möjliga verkningar från vibrationskällan bredvid och ombesörja dämpning av vibrationen vid planering av grunden och konstruktionerna. 
Kvarter ligger på grundvattensområde.
Kvarteret skall anslutas till fjärrvärmenätet.
Areal: 5566 m2
Byggrätt: 2000 + 80 m2-vy
Pris: 360 000 € (180 €/m2-vy)
Adress: Ådalsvägen 18

Reservering av tomter

Tomterna reserveras med en fritt formulerad ansökan, som kan skickas per e-post till tomtchef. AV Ansökan ska framgå: den tomt som reserveras, uppgifter om bolaget och bolagets nyckeltal, en preliminär plan för projektet som ska genomföras på den reserverade tomten samt uppgifter om antalet bostäder som ska byggas på tomten och bostädernas storlek.

Ytterligare information om tomterna: vik. tomtchef Dan Tallberg, tfn 040 191 4359, förnamn.efternamn@sibbo.fi.

Suomeksi

Senast ändrat 12.03.2020