T 6 Taasjärven itäpuoli

Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee noin 1 kilometrin päässä Sipoon toisen taajaman, Söderkullan, keskustasta. Suunnittelualue rajautuu asemakaavoitettuihin alueisiin: pohjoisessa Taasjärvi III:een (T5) ja etelässä Pähkinänlehdon laajennuksen osaan A (T7A). Länsipuoleltaan suunnittelualue rajautuu Taasjärveen, ja idässä suunnittelualue on rajattu osayleiskaavoitettuun alueeseen. Kaava-alueen lopullinen laajuus määritellään kaavatyön edetessä.

Asemakaavan pohjalta on tarkoitus toteuttaa uusi osayleiskaavan mukainen kokoojakatu (Tasbyntien jatke) ja sijoittaa asumista sen molemmin puolin. Kaava tulee mahdollistamaan alueelle lisää asumista huomioiden kuitenkin kulttuuriympäristön, rakennusperinnön ja luonnonarvojen suojelun. Alue tulee säilymään pientalovaltaisena ja luonnonläheisenä ympäristönä.

Näkymä Taasjärven laiturilta

Yhteyshenkilöt
Pieta Kupiainen, kaavoittaja
puh. 0504328644

Aino Kuusimäki, kaavoittaja
puh. 0401855318

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä 2020. Näillä näkymin luonnosvaiheeseen on tulossa kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa. Mielipiteiden perusteella vaihtoehdoista valitaan toinen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Suunnittelualue tulee laajenemaan jonkin verran idän suuntaan, jolloin kokoojakadun molemmille puolille saadaan kaavoitettua asumista. Kaava-alueen laajennusosa on kunnan maaomaisuutta.

Korona-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana ei ole pystytty järjestämään tavanomaisia yleisötilaisuuksia minkään kaavan tiimoilta. Tämän kaavan osalta luonnosvaiheen yleisötilaisuus korvataan todennäköisesti kaavan esittelyvideolla, ja mahdollisesti karttakyselyllä. Video ja karttakysely julkaistaneen ainakin kaavan nettisivuilla ja Sipoo rakentaa ja kehittää-sivustolla. Voimme järjestää myös etävastaanottoja videopuheluiden muodossa.

Valmisteluvaiheen selvitykset

Luontoselvitys (pdf)

 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 30.6.2016

Kuulutus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päiv 14.7.2016 (pdf)

Kaavoituksen tavoitteita ja lähtötietoja on kerätty paikallisilta ennen vireilletuloa.

Taasjärven itäpuolen maanomistajille järjestettiin asemakaavan tavoitteiden asettelun pohjaksi työpaja maanantaina 25.4.2016 klo 18-20 Palvelutalo Lindassa (Amiraalintie 6, 01150 Söderkulla). Ohjelmassa klo 18-19 esittely suunnittelun taustoista ja klo 19-20 ohjattu asukastyöpaja. Tilaisuuden muistio täällä.

Tilaisuus videoitiin ja esitettiin reaaliaikaisena internetissä. Tallenne maanomistajatyöpajasta 25.4.2016.

Lisäksi alueen lähtötietoihin ja suunnittelun tavoitteisiin liittyvä karttakysely oli avoinna 1.-.31.5.2016.

Karttakyselyn tulokset (pdf)

 

Kuva Taasjärven maisemasta

Viimeksi muokattu 01.06.2020