Redskap, maskiner och anordningar som behövs för de dagliga funktionerna

En handikappad kan ersättas, enligt det behov som följer av hans handikapp eller sjukdom, för sina skäliga kostnader vid anskaffning av maskiner, utrustning och redskap som han behöver t.ex. för att röra sig och för kommunikation samt för att klara de personliga funktionerna hemma eller vid fritidsaktiviteter. Ersättningen uppgår till hälften av rimliga anskaffningskostnader.

Kostnader som uppkommer för anskaffning av redskap, apparater och anordningar, som är nödvändiga för att personen med funktionsnedsättning ska klara av vardagliga aktiviteter, ersätts till halva beloppet.

Kostnaderna för sådana nödvändiga ändringsarbeten som till följd av handikappet måste utföras på redskap, maskiner och anordningar av standardmodell ersätts i sin helhet. Sådana ändringsarbeten är t.ex. olika slags nödvändiga ändringsarbeten på bilar som måste göras på grund av sökandens skada eller sjukdom.

 

Ansökan om handikappservice
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation om ifyllningsinstroktioner

 

Suomeksi

Senast ändrat 26.02.2019