Service för utvecklingsstörda

Service för utvecklingsstörda är bl.a. boendeservice, tillfällig vård, familjevård,
arbets- och dagverksamhet, institutionsvård, sakkunnigtjänster och annan
öppenvård. Sibbo kommun köper för tillfället tjänsteravsedda för utvecklingsstörda av
bl.a. samkommunerna Eteva-kuntayhtymä och Kårkulla samt av Rinnekoti.

För den utvecklingsstörda och hans/hennes familj ordnas en servicehelhet på basen av en individuell plan.

Rinnekoti stänger sin poliklinik för personer med utvecklingsstörning 1.7.2019

Mera information finner du på handikappservicens finskspråkiga sidor.

Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019