Gång och cykling

Reflexkampanj Trafikantveckan till ära

Sibbo kommun deltar i den europeiska trafikantveckan 16–22.9.2020. Syftet med trafikantveckan är att inspirera människorna att reflektera över sina resval och hur de vardagliga resorna påverkar miljön och samhället.

”Fossilfria resor för alla” är temat för år 2020. Kampanjen uppmuntrar oss att välja aktiva färdsätt, eller till exempel att kombinera gång och cykling med kollektivtrafik. Hållbara färdsätt är gång, cykling, kollektivtrafik, samåkning, bildelning och ekonomisk körning med energisnål bil. Även distansarbete främjar hållbarhet.

Under trafikantveckan delar man ut reflexer i bussarna som trafikerar i Sibbo samt i kommunens INFO-punkter. Reflexer ökar fotgängarnas säkerhet i trafiken och underlättar också busschaufförens arbete då passagerarna syns bättre på hållplatserna. Pressmeddelande 15092020 här, pdf.

Läs mer om Trafikantveckan: http://www.liikkujanviikko.fi/

Tilläggsinformation: Virva Korkeamäki, interaktionsplanerare virva.korkeamaki@sipoo.fi tfn 040 191 4357

Sibbo kommun bygger ut anslutningsparkeringen för cyklar i Söderkulla

Kommunen låter bygga 20 nya cykelplatser på anslutningsparkeringen vid busshållplatsen i Söderkulla centrum. För närvarande finns där 27 platser, men den nuvarande kapaciteten i området har visat sig vara otillräcklig. Dessutom kommer man att bygga en ny anslutningsparkering för 20 cyklar i Hassellunden i korsningen av Nya Borgåvägen och Granitvägen. Platserna byggs i anslutning till busshållplatsen. Samtidigt förbättras också områdena kring busshållplatserna. Byggarbetet inleds under sommaren. Läs här mera om byggandet av anslutningsparkeringen för cyklar.

 

Sibbo kommuns skolelever deltog i en extra Skolornas kilometertävling 14.4-31.5.2020

Vilken kilometrikisa (km – tävling)?

Koulujen kilometrikisa var en lekfull tävling för åk 1 – 9 där varje deltagare samlade kilometrar på cykel och skrev upp dem och tillsammans utökade deltagarna klassens kilometrar. Eleverna deltog genom att trampa och under Corona tiden skedde det så att eleven cyklade ensam eller tillsammans med familjen. Läraren antecknade elevernas kilometrar och på så sätt höll upp klassandan.

De klasser som trampade mest belönades och dessutom lottades det ut cykelrelaterade priser bland alla deltagare. Sibbos bästa klass i lågstadiet och i högstadiet belönades skillt.

Jokipuiston koulu trampade till fjärde plats.
Hjärtliga gratulationer!

 

Sibbo har förbundit sig att öka gång och cykling


I Sibbo har man gjort upp ett Program för främjande av gång och cykling.

Programmet ställer som mål att fram till 2025 även öka gång som färdmedel från en andel på 18 procent till 25 procent. Som mätare används HRT:s mobilitetsundersökning, som utförs vartannat år i samband med trafiksystemarbetet. En rapport om hur programmet för främjande av gång och cykling framskrider ingår i kommunens välfärdsberättelse.

I programmet finns 12 åtgärder, som när de förverkligas gör att vi i Sibbo kan uppnå målen. En av åtgärderna är bl.a. att situationen för gång och cykling beaktas i allt beslutsfattande i kommunen och samtidigt utvecklas planeringen och underhållet av gång- och cykellederna. Dessutom beaktas behoven av cykelparkering i planeringen och byggandet. En cykel och- friluftskarta görs också upp.

Genom att öka gång och cykling fås hälsovinster och man kan till exempel minska risken för dödlighet hos befolkningen i arbetsför ålder. Även Sibboborna vill främja förhållandena för gång och cykling. Detta visade en mobilitetsenkät från 2012, där många upplevde cykling och gång som otrygga rörelsesätt.

År 2016 beviljades Sibbo kommun statsbidrag för mobilitetsstyrning för uppgörande av ett program för främjande av gång och cykling. En sektorsövergripande styrgrupp har deltagit i utformningen av programmet.

Suomeksi
Riksomfattande jippon

Mera info på Pyöräilykuntien liittos facebook

Pyörällä koko talo

Pyörällä koko talo - Opas taloyhtiöille parempaan pyöräpysäköintiin on julkaistu. Pyöräilyn lisäämisen yksi haaste on pyöräpysäköintitilojen riittämättömyys erityisesti taloyhtiöissä. Tämän oppaan tarkoitus on auttaa taloyhtiöitä vastaamaan pyöräpysäköinnin olemassaolevaan tai kasvavaan kysyntään. Opas antaa ideoita tilojen parannuksiin ja uusien tilojensuunnitteluun sekä rakentamiseen. Oppaassa pureudutaan myös taloyhtiön päätöksentekoon sekä tarvittaviin viranomaislupiin. Tiedote löytyy täältä.

Oppaan ovat toteuttaneet Motiva Oy ja Mobinet Oy ympäristöministeriön rahoituksella. Oppaan tekemiseen ovat osallistuneet Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Pyöräilykuntien verkosto ry, Kiinteistöliitto ry ja Isännöintiliitto ry. Lisäksi mukana oli työpajojen ja kommentointikierrosten kautta laajasti koko pyöräilyn edistämisen yhteisöä.

Elcykling

Antalet elcyklar ökar med fart i Europa och även i Finland är tillväxtpotentialen enorm. Att ta sig fram på elcykel är en av de effektivaste metoderna för att göra resandet förnuftigare, dvs. locka folk att sätta sig i sadeln i stället för bakom bilratten.

7 orsaker till att cykla med elcykel:

1. Motvind eller trötthet stör inte

2. Du kan cykla längre sträckor

3. Du tar motluten med ett smil

4. Du behöver inte komma svettig till jobbet

5. Att frakta saker eller barn går smidigt

6. Din kondis höjs då du tar dig fram med muskelkraft

7. Att cykla med elcykel är kul!


Vid den anslutande parkeringen i Söderkulla finns ett fint cykeltak

Senast ändrat 14.09.2020