Vuxensocialarbetets kontaktuppgifter

Ta kontakt
  • Ring 040 167 9215, telefontid mån - fre kl. 10 - 12.
    Ring till numret och lämna ett ringbud. Vi ringer tillbaka inom samma dag.
  • I brådskande ärenden kan ni besöka vuxensocialarbetet utan tidsbeställning vardagar kl. 9.00 – 10.00
  • personalens e-postadress: förnamn.efternamn@sibbo.fi
    Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Servicechef
Katarina Alhovuori
tfn. 050 5694972

Ledande socialarbetare
Teija Hakulinen
tfn 040 5457968

Socialarbetare, 18–29-åringar
Johanna Boström

Vuxen socialarbetare, 30-64-åringar
Efternamn A - L
Christel Bäckström 

Efternamn M - Ö
Socialarbetare Tove Bergström

Socialhandledare
Jens Weckström, förmedlingskonto och social kreditering, kompletterande och förebyggande utkomststöd

Marja Pekkala, långtidsarbetslösas tjänster, sysselsättningsärenden, kompletterande och förebyggande utkomststöd

Satu Ahanotu, stöd för boende, missbrukar- och mentalvårdsärenden, serviceboende och effektiverat serviceboende

Jour utanför tjänstetid

Östra Nylands social- och krisjour
tfn 040 517 4194
fax 019 667 201
sosiaalipaivystys@porvoo.fi

Skyddshemmet
tfn 0400 664 932
Bekanta dig med skyddshemmets verksamhet

SUOMEKSI
Senast ändrat 20.02.2020

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo