Trafik 

Utvecklings- och planläggningscentralen handhar kollektivtrafikärenden, avdelningen för Teknik och miljö handhar väg- och gatuärenden och Bildningsavdelningen handhar skolskjutsar.


18.11.2020

Vi testar i Sibbo nytt sätt att markera var bussen stannar

Från och med måndag 23.11 testar Helsingforsregionens trafik (HRT), Sibbo kommun och Nylands NTM-central nytt sätt att markera var bussarna stannar i Sibbo. Också bussföretag Pohjolan Liikenne som trafikerar området deltar i försöket.

Nyhet

02.11.2020

Parkera cykeln och hoppa på bussen – anslutningsparkeringarna i Söderkulla har fått 40 nya cykelplatser

Sibbo kommun har låtit bygga 20 nya cykelplatser vid busshållplatsen i Söderkulla centrum. Anslutningsparkeringen för cyklar hade tidigare 27 platser, som inte alltid räckte till. Även i Hassellunden har det byggts en ny anslutningsparkering för 20 cyklar i korsningen mellan Nya Borgåvägen och Granitvägen. Samtidigt förbättrades också områdena kring busshållplatserna.

Nyhet

27.10.2020

HRT meddelar: Måttliga höjningar i biljettpriser, priset på årsbiljett och periodbiljetter för seniorer sänks

Coronaviruspandemin har påverkat mycket HRT:s ekonomi och vi kommer inte att klara oss utan att höja biljettpriser. HRT:s biljettintäkter är fortfarande 40% lägre jämfört med förra året. Också nästa år väntas vara svårt: biljettintäkterna beräknas vara ca 65% av biljettintäkterna 2019. Den genomsnittliga höjningen är 3,8 procent.

Nyhet

08.10.2020

Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter

Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter och vägtullar och godkänner inte en vidare beredning av dem. Till övriga delar godkände fullmäktige i Sibbo avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) 2020–2031.

Nyhet

26.08.2020

Parkeringen vid gamla Sockengården i Nickby har omorganiserats

Parkeringen vid gamla Sockengården (Stora Byvägen 18) har omorganiserats. De parkeringsplatser som blivit lediga har delats ut på nytt. Utgångspunkten var att säkerställa en tillräcklig mängd parkeringsplatser för anställda som jobbar i och kunder som besöker verksamhetsställena på området. Både biblioteket och Nickby daghem har fått fler kundparkeringsplatser. En del av parkeringsplatserna är fortfarande reserverade för personalen under vardagar.

NyhetSenast ändrat 27.02.2020