Trafik 

Utvecklings- och planläggningscentralen handhar kollektivtrafikärenden, avdelningen för Teknik och miljö handhar väg- och gatuärenden och Bildningsavdelningen handhar skolskjutsar.


18.09.2019

Enkäterna om gator och grönområden är nu öppna!

Nu när skolorna har börjat och hösten är här är det tid att dra sig till minnes den gångna sommaren. Hur lyckades vi? Var det svårt att ta sig fram mellan gatubyggena? Njöt du av sommarblommorna? Vad lyckades vi med och vad skulle vi kunna förbättra nästa sommar?

Nyhet

12.09.2019

Olika jippon i Sibbo under trafikantveckan

Sibbo kommun deltar i den europeiska trafikantveckan 16–22.9.2019. Syftet med trafikantveckan är att inspirera människorna att reflektera över sina resval och hur de vardagliga resorna påverkar miljön och samhället.

Nyhet

04.09.2019

Elementtransporter för utvidgning av Nickby Hjärta börjar nästa vecka

Elementtransporter till byggarbetsplatsen för utvidgning av Nickby Hjärta börjar vecka 37, måndagen den 9 september. Transporter körs via Storkärrsgränd (se bilden nedan).

Nyhet

04.09.2019

Anslutningsparkeringen vid Stora Byvägen blir färdig först om ett par veckor

Entreprenören meddelar att följande arbeten ännu inte har slutförts på anslutningsparkeringen och vid Södra skolstigen: strukturskikten, belysningen, kantstenarna, asfalteringen och vägmarkeringarna. Om anslutningsparkeringen tas i bruk när den inte ännu är färdig, blir det mycket svårare att slutföra resten av arbetet vilket leder till ytterligare fördröjningar.

Nyhet

03.09.2019

Kom ihåg att undvika vägarna som är avsedda för byggarbetsplatstrafik vid Sipoonlahden koulu

Servicevägen vid Sipoonlahden koulu som går förbi idrottsplanen till Tallbacka är avsedd för byggarbetsplatstrafik och gång- och cykeltrafik är av säkerhetsskäl förbjuden på denna väg. De som kommer från detta håll kan använda den bredvidliggande (övre) gång- och cykelvägen (se bilden nedan).

Nyhet


 


Senast ändrat 17.09.2019