RSS
30.11.2020

Pressmeddelande från tomtarnas nyhetsbyrå: Aravahuset förändras till tomtarnas ljud-och ljusinstallation i Sibbo 1-6.12.2020

Tomtarnas arbetscentral från Korvatunturi flyttar in i Aravahuset i Nickby tisdagen den 1 december 2020 och inrättar en tillfällig distansverkstad I huset i form av en ljus- och ljudinstallation.
Taggar: kultur
30.11.2020

HRT meddelar: Busstidtabellerna ändras i Tusby, Kervo och Nickby 14.12

Bussarna i Tusby, Kervo och Nickby får nya tidtabeller måndagen den 14 december på grund av tidtabellsändringar för D-, R- och Z-tåg.
27.11.2020

Restriktionerna för att hindra spridningen av coronaviruset skärps också i Sibbo – Allaktivitetshallen stängs, gymnasierna övergår till distansundervisning

Hela Nyland och även Sibbo anses nu befinna sig i pandemins spridningsfas. Därför tar Sibbo i bruk allt strängare restriktioner för att hindra spridningen av coronaviruspandemin. De flesta offentliga lokalerna såsom Allaktivitetshallen stängs från och med lördag 28.11.2020 för tre veckor. Utbildningen på andra stadiet övergår till distansundervisning 1.12, och alla kommunens offentliga tillställningar inhiberas fram till 18.12.
Taggar: idrott, kultur, skolor
27.11.2020

Besök på boendeenheter för äldre och på Akut- och rehabiliteringsavdelningen

Sibbo kommun har uppdaterad anvisningarna för besök på boendeenheter för äldre och på Akut- och rehabiliteringsavdelningen.
26.11.2020

Reparationen av raset vid Massbyvägen (landsväg 11679) inleds 30.11

Arbetet med att reparera vägkanten som rasat vid Massbyvägen inleds måndag 30.11.2020. Arbetet utförs på vägavsnittet mellan Örnvägen och Immersbyvägen. Medan arbetet pågår är den ena körfilen avstängd och trafiken dirigeras med trafikljus. En viktbegränsning har också införts på vägen.
26.11.2020

Coronaviruspandemin påverkar möjligheterna att hyra ut kommunens lokaler

Coronaviruspandemin försvårar möjligheterna att hyra ut kommunens lokaler till företagare och företag. Samtidigt har antalet lokaler som blivit lediga och kunde hyras ut blivit allt fler. I denna krävande situation strävar Sibbo kommun efter att hitta lämpliga företagare till de lediga lokalerna i enlighet med kommunens uthyrningsprinciper. Företagarna ska vara sådana som erbjuder tjänster till kommuninvånarna.
25.11.2020

Försäljningen av HRT:s värde- och periodbiljetter fotsätter som normalt i Sibbo kommuns kundtjänster.

Helsingfors Stads Trafikverk (HRT) har idag meddelat att dom avbryter, tillsvidare, all försäljning av värde- och periodbiljetter på sina betjäningsställen i Helsingfors vid Järnvägsstationen och Östracentrum. Detta för att begränsa spridningen av Korona-viruset och förhindra onödiga kundkontakter. Försäljningen fortsätter som normalt vid Sibbo kommuns kundserviceställen, SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla. Man kan även i fortsättningen betala såväl med kontanter som med bankkort
25.11.2020

HRT meddelar: Vi har nu publicerat trafikeringsplanen 2021-2022, du kan kommentera planen fram till 13.12

HRT uppgör varje år en trafikeringsplan som innefattar följande års ändringar i trafikeringen. Planen omfattar buss-, tåg-, spårvagn, metro- och färjetrafiken. Vi samlar nu in kommentarer från kunderna om utkastet till trafikeringsplanen för perioden 2021-2022. Kommenteringstiden går ut 13.12.2020.

Arkiv

2020 (293)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)