Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille, lukiolaisille ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löydät täältä.

Kouluterveydenhoitajan luokse voi mennä ilman ajanvarausta. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä terveydenhoitajaan. Koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan kouluterveydenhoitajan kautta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa voi keskustella myös seksuaaliterveydestä, mielenterveydestä ja päihteisiin liittyvistä asioista. Tarvittaessa opiskelija ohjataan perhesuunnitteluneuvolaan, mielenterveyspalveluihin tai kunnan päihdetyöntekijälle.

Ajankohtaista
Terveystarkastukset

Terveydenhoitaja tapaa esikouluikäiset lapset ja peruskoululaiset vuosittain joko yksilö- tai ryhmätapaamisessa.

Kouluterveydenhuollon käynnit löydät täältä
Opiskeluterveydenhuollon käynnit löydät täältä.

Terveystarkastuksia tehdään myös yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kutsunnan ennakkoterveystarkastukset

Kutsuntaikäiset pojat saavat Puolustusvoimilta kirjeen koskien kutsuntoja sinä vuonna, kun täyttävät 18 vuotta. Kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti oman opiskelupaikan opiskeluterveydenhuollossa.

Muualla kuin Sipoossa opiskelevien tai ilman opiskelupaikkaa/ työtä olevien sipoolaisten kutsunnan ennakkoterveystarkastukset tehdään Sipoon opiskeluterveydenhuollossa.

Terveystarkastukseen kuuluu käynti terveydenhoitajalla ja lääkärillä. Lääkäriajan saa terveydenhoitajalta.

Lisätietoa varusmiespalveluksesta ja kutsunnoista löytyy täältä.

Rokotukset

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa huolehditaan Kansallisen rokotusohjelman mukaisista rokotuksista. Matkailijan rokotuksissa ota yhteys aikuisneuvolaan.

Sairastuminen ja tapaturmat koulupäivän aikana

Koulussa ja koulumatkoilla sattuneet tapaturmat hoidetaan kouluterveydenhuollossa. Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa oppilaan hoitoon terveysasemalle.

Mikäli koulutapaturma tulee ilmi vasta kotona, siitä on aina ilmoitettava koululle. Oppilaat jotka sairastuvat äkillisesti koulupäivän aikana ja tarvitsevat lääkärinhoitoa hoidetaan terveysasemalla.

Vapaa-ajan tapaturmissa huoltajat ovat suoraan yhteydessä terveysasemalle.

Oppilashuolto

Oppilashuolto huolehtii oppilaan oppimisesta sekä psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuolto on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä ja sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa.

Lisätietoja Oppilashuollon sivuilta.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon eli hammashoidon käynnit ja yhteystiedot löydät täältä. Palvelu on maksutonta terveyskeskuksessa 18 ikävuoteen asti.

På svenska
Viimeksi muokattu 05.11.2018