H 1 Nikkilän kierrätyskeskus

På svenska

Asemakaava

Kaava-alue sijoittuu Sipoon itäosaan noin 5 km etäisyydelle Nikkilän keskustasta. Alue rajautuu lounaisreunastaan Öljytiehen (seututie 148) ja koillisessa Porvoon kuntarajaan.
Öljytien eteläpuolella sijaitsee Mömossenin kaatopaikka ja neljä ampumarataa. Suunnittelualueen itäpuolella on Sipoon Moottorikerho ry:n motocross-rata.
Asemakaava koskee Sipoon kunnan Nikkilän kylän kiinteistöjä 753-423-6-175, 753-423-6-176 ja 753-423-6-177, joiden pinta-ala on yhteensä noin 42 hehtaaria.

Tarkoituksena on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa suunnittelualueelle jätteenkäsittelylaitostoiminnan edellyttämät rakennukset ja rakenteet. Kaavalla on tarkoitus myös mahdollistaa alueen toimiminen tulevaisuudessa, jätteenkäsittelytoiminnan loputtua työpaikka-alueena, johon se on ylemmän tason kaavoissa osoitettu.

YhteyshenkilötRajaus opaskartalla

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö
puh. 050 409 3957
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Niina Ahlfors, ryhmäpäällikkö / kaavoitus ja ekologia
puh. 040 176 8252
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 1.2.–2.3.2018.

Mahdolliset mielipiteet asemakaavaluonnoksesta tuli toimittaa kirjallisesti 2.3.2018 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi.

Asemakaavaluonnokseen pääsi tutustumaan 14.2.2018 klo 17–19 Lilla Villanin pikkusalissa pidetyssä kaavanäyttelyssä. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Kuulutus (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Kaavaselostuksen liitteet (pdf)

Hulevesiselvitys (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 13.10.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus vireilletulosta 13.10.2016 (pdf)

Viimeksi muokattu 11.09.2019