Rådgivningens familjearbete

Rådgivningens familjearbete kan vara i kontakt mer er, tryck här.
Rådgivningens familjearbetets förhandsuppgifter-blankett för nya kunder, tryck här.

Hembesök under graviditeten

Rådgivningens familjearbete är i kontakt med alla familjer som väntar barn för att komma överens om en hembesökstid. Samtalet under hembesöket utgår från från de blivande föräldrarnas egna önskemål.

Bl.a. följande teman kan diskuteras: familjens situation, den kommande förlossningen och föräldraskapet, utmanande situationer för babyfamiljer, föräldrarnas kratfresurser, aming, babyns rytm, sömn och gråt. Hembesöket görs i graviditetens slutskede vid en tidpunkt som är lämplig för föräldrarna. Under besöket berättar vi också om annan verksamhet som ordnas för barnfamiljer.

Diskussion och handledning

Syftet med rådgivningens familjearbete är att lyssna på familjens behov och utgående från dessa stöda och stärka familjens egna resurser under graviditeten och småbarns åren.

Behov av rådgivningens familjearbete kan t.ex. uppstå ifall

  • föräldern känner sej osäker i sin roll
  • föräldern är utmattad eller deprimerad
  • det förekommer problem med amningen
  • barnet gråter eller har sömnbesvär
  • vardagen med barnet är krävande
  • föräldern önskar diskutera uppfostringsfrågor

Familjehandledaren är lätt att nå för konfidentiella samtal gällande vardagliga bekymmer. Med tidigt stöd uppnås de bästa lösningarna i familjens problemsituationer.

Remiss behövs ej, familjen kan själv vara i kontakt med rådgivningens familjearbete.

Barnfamiljernas hemservice, läs mera
Babyträff

Den tvåspråkiga babyträffen är för barn under 1,5 år med föräldrar. På Babyträffen finns möjligheten att dela med sej av sina erfarenheter och njuta av trevligt sällskap. Barnen och de vuxna har möjlighet att träffa nya vänner och skapa nätverk.

Nickby: Ungdomsgården (Bubbisvägen 2, Nickby, 04130 Sibbo) måndagar kl. 12-14. 19.8-28.10.2019. Från november ny plats och ny tid, mera info senare.

Välkommen med!

 

Söderkulla: Pleissi (Hälsovägen 1, 01150 Söderkulla) tisdagar kl 9.30-11.30. 19.8-17.12.2019.

Välkommen med!

 

Barnfamiljernas hemservice, läs mera

Privata socialvårdstjänster
Privata serviceproducenter kan sälja sina tjänster momsfritt till personer som är i behov av socialvård förutsatt att socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten. Tjänstebehovet kan bero på att klienten har nedsatt funktionsförmåga eller på övriga privata orsaker som gör det svårt för klienten att klara av vardagen. Läs meraSuomeksiHenkilöosioiden lukumäärä 2
Familjehandledare
Keth Nordman
+358401914475
Muokkaa
Familjehandledare
Maria Lindström
+358401914444
Muokkaa
[l:public_create_by]: 02.01.2017