VarhaiskasvatussuunnitelmaPå svenska

VASU eli varhaiskasvatussuunnitelma on varhaiskasvatuslakiin sekä valtakunnallisiin perusteisiin perustuva asiakirja, joka ohjaa Sipoossa toteutettavaa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelman piiriin kuuluvat päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Suunnitelma koskee sekä kunnallista, ostopalvelua ja palvelusetelillä tuotettua yksityistä varhaiskasvatusta.

Sipoon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma -VASU 2019

Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa myös henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen vasun ensimmäisen osan muodostaa aloituskeskustelu, joka käydään jokaisen perheen kanssa ennen hoidon aloitusta tutustumiskäynnillä lapsen kotona.

Sipoon kunnan varhaiskasvtussuunnitelmasta-Vasusta vastaa Varhaiskasvatuksen palveluesimies Annette Lagerstam, puh. 040-191 6052, annette.lagerstam@sipoo.fi

Vasun vuosikello

Viimeksi muokattu 21.08.2019