Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksista. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sipoon kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf)

Luottamushenkilöt:
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet sekä varajäsenet
- maankäyttöjaoston jäsenet ja varajäsenet
- rakennus- ja ympäristövaliokunnan jäsenet ja varajäsenet
- kaikkien valiokuntien ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- kaikkien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- Sipoon Veden johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Viranhaltijat:
- kunnanjohtaja sekä tämän sijainen
- valiokuntien, lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien esittelijät ja niiden sijaiset

Kaikki ilmoitusvelvolliset itse vastaavat ilmoituksistaan ja niiden sisällöstä. Ilmoitus tulee tehdä, vaikkei mitään sidonnaisuuksia ole. Mikäli sidonnaisuuksiin tulee muutoksia, näistä on ilmoitettava sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi

Ilmoitus tehdään täyttämällä ja palauttamalla oheinen sähköinen lomake. 

Linkki https://sipoo.epalvelu.fi/palvelut/hallinto/fi/Sidonnaisuusilmoitus_2120025.html

Rekisteriseloste

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja rekisteristä

på svenska

Viimeksi muokattu 16.11.2020