TM 3 Talma Hills loma-asunnot

På svenska

Asemakaava

Noin 7 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talmassa pohjois-Sipoossa Lahdenväylän (E 75) itäpuolella noin 8 km Nikkilän taajamasta luoteeseen. Alue rajautuu etelässä Talman golfkentän alueeseen. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittäminen loma- ja vapaa-ajankäyttöä varten.

Alue pohjakartalla

Yhteyshenkilöt

Suvi Kaski, kaavoituskoordinaattori
puh. 040 191 6082, sähköposti etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Matti Heikkinen, arkkitehti, a-konsultit, puh 0400 728284, sähköposti etunimi.sukunimi@a-konsultit.fi

Korjattu ehdotus

Kunnanhallitus päätti 16.3.2020 asettaa Talma Hills loma-asunnot korjatun asemakaavaehdotuksen (kaava TM 3) maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti nähtäville.

Pöytäkirjaote Kh 16.3.2020 § 57 (pdf)

Kaavaehdotus on MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 26.3.–27.4.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti 27.4.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 26.3.2020 (pdf)

Korjatun ehdotuksen kaavakartta (pdf)
Korjatun ehdotuksen kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)
- Selostuksen liitteenä 2 on kaavaehdotuksen (kh 26.3.2019) vastineraportti


Ehdotusvaihe

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.3.2019 asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Pöytäkirjaote Kh 26.3.2019 § 112 (pdf)

Asemakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä  3.6.-23.8.2019.

Talman kaavatöitä koskeva yleisötilaisuus pidettiin 5.6. klo 16-19 TalmaSkin kesäravintolassa (Talmantie 341).

Kuulutus 29.5.2019 (pdf)

Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)
Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
2. Asemakaavakartan pienennös (pdf)
3. Merkinnät ja määräykset (pdf)
4. Asemakaavan seurantalomake (pdf)

Aloitusvaihe

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2017-2020 ja 2018-2021 kuuluva Talma Hills loma-asuntoalueen asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kuulutus 1.2.2018 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)


Selvitykset

Ympäristömelumittausraportti, 3.2.2020 (pdf)

Kirjoverkkoperhosselvitys 2017 (pdf)

Liito-oravaselvitys 2017 (pdf)

Hulevesiselvitys 2019 (pdf)

Vesihuoltosuunnitelma 2018 (pdf)

Viimeksi muokattu 24.03.2020