Kortvarig vård

Kortvariga vårdens mål är att stöda närståendevårdarens ork och den äldres möjlighet att bo hemma. Kortvarig vård ges på Solliden och på hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning.Suomeksi

Tilläggsuppgifter och ansökningar:

Servicehandledning tfn. 09 2353 6014

Telefontider:
må - tors kl 9-15 och fre kl 9-14
Om vi inte har möjlighet att svara då du ringer, ringer vi tillbaka

eller palveluohjaus@sipoo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 27.07.2020