M3 Massbyn Danielsbackan asuinalue

Asemakaava

Massbyn Danielsbackan asuinalueen suunnittelualue sijaitsee Sipoon Söderkullan länsipuolella Danielsbackantien varrella. Etäisyys Söderkullan keskustasta on noin 1,5 km. Kaavarajauksen mukaan asemakaava koskee osia kiinteistöistä 753-419-4-1604 (Sipoon kunnan omistuksessa), 753-895-0002-0009 (yleinen tie) sekä 753-419-4-1804 (yksityisessä omistuksessa). Suunnittelualueen pinta-ala on n. 21,7 ha.

Suunnitteluaueen läheisyydessä sijaitsee neljä hevostallia. Tarkoituksena on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa pientalopainotteisen asuinalueen rakentamisen liikenneyhteyksineen ja viheralueineen tukien samalla läheisten hevostallien toimintaa.

Olemme katsoneet tarpeelliseksi luoda esittelyvideon Danielsbackan kaavaehdotuksesta.
Tutustu esittelyyn lataamalla video ja avaamalla se.

Videoesittely Danielsbackan kaavaehdotuksesta (mp4 Video File)

 

På svenska

kaavarajaus viistoilmakuvassa

Yhteyshenkilö

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö 
puh. 050 409 3957


etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

 

 

kaavarajaus opaskartalla

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 8.6. – 9.7.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja Söderkullan kirjastossa, (Amiraalintie 2, Söderkulla).

Kuulutus (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
2. Kaavakartta (pdf)
3. Merkinnät ja määräykset (pdf)
4. Havainnekuva (pdf)
5. Seurantalomake (pdf)
6. Vastineet valmisteluvaiheen palautteeseen (pdf)
7. Katupoikkileikkauset (pdf)
8. Alustava yleissuunnitelma (pdf)
9. Liikenneselvityksen päivitys (pdf)
10. Arkeologinen tarkkuusinventointi (pdf)
11. Maatutkaluotaus (pdf)
12. Maaperätutkimukset (pdf)
13. Maisemaselvitys (pdf)
14. Hulevesiselvitys (pdf)
15. Palvelukysyntälaskuri (pdf)

Rakennustapaohje (pdf)

Kansallisen ohjeistuksen mukaisesti ja Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia Sipoon kunta on joutunut peruuttamaan kaikki suunnitellut asukastapahtumat toistaiseksi. Kunta tulee käyttämään nähtävillä olevien kaavojen vuorovaikutuksessa harkintansa mukaan erilaisia välineitä kuten videoesittelyjä, webinaareja, etätyöpajoja jne.

Olemme katsoneet tarpeelliseksi luoda esittelyvideon Danielsbackan kaavaehdotuksesta.
Tutustu esittelyyn lataamalla video ja avaamalla se.

Videoesittely Danielsbackan kaavaehdotuksesta (mp4 Video File)

Otakantaa.fi-sivustolla voit keskustella ja kysyä kaavasta. Osallistu keskusteluun otakantaa.fi

 

Valmisteluvaihe

Maankäyttöjaosto on päättänyt asettaa Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaavan valmisteluaineiston (kaava M3) nähtäville. Valmisteluaineisto sisältää asemakaavaselostuksen liitteineen sekä kaksi asemakaavakartan luonnosvaihtoehtoa. Toivomme palautetta molempien luonnosvaihtoehtojen hyvistä puolista ja haasteista. Saadun palautteen pohjalta valmistellaan seuraavaksi yksi kaavaehdotus.

Mahdolliset mielipiteet valmisteluaineistosta tulee toimittaa kirjallisesti 3.12.2018 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 1.11.2018 (pdf)

Asemakaavakartta: Vaihtoehto Stenbackanraitti (pdf)
Asemakaavakartta: Vaihtoehto Danielsbackanraitti (pdf)

Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Kaavanäyttely 22.11.2018

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestetään avoin kaavanäyttely torstaina 22.11.2018 klo 17–19 Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2). Näyttelyn yhteydessä voi antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti kaavan jatkokehittämistä varten. Näyttelyyn voit saapua vapaasti sinulle sopivaan aikaan klo 17–19 välillä. Tervetuloa!

Työpaja 20.9.2018

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin avoin työpaja torstaina 20.9.2018 klo 17–19 Söderkullan kirjastossa. Työpajassa esiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja keskusteltiin ryhmissä alueesta ja suunnittelun tavoitteista.

Tiivistelmä tilaisuudesta (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 30.8.2018.

Kuulutus vireilletulosta 30.8.2018 (pdf)

Asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on nähtävillä internetissä koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa 1.10.2018 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse kirjaamo(at)sipoo.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus määräajan jatkamisesta 6.9.2018 (pdf)

Viimeksi muokattu 27.10.2020