M 4 Massbyn lämpökeskus

På svenska

Asemakaavan muutos

Noin 1,5 ha asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoossa kiinteistöllä 753-419-3-29. Suunnittelualueen vieressä sijaitsee Arla Oyn aluetoimisto ja Sipoon meijeri. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Keravan Energia Oy:n suunnittelema Söderkullan maakaasukäyttöisen lämpökeskuksen siirto Uuden Porvoontien varresta Massbyn alueelle. Alueella toimii jo Keravan Energian sähköasema.

Sijainti opaskartalla

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö, Sipoon kunta
puh. 050 409 3957, etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Eveliina Könttä, kaavoitusarkkitehti, Ramboll Oy
puh. 040 630 0480, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Niina Ahlfors, yksikön päällikkö, Ramboll Oy
puh. 040 176 8252, etunimi.sukunimi@ramboll.fi.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan ehdotus on julkisesti nähtävillä 16.5 - 17.6.2019.

Kuulutus 16.5.2019 (pdf)

Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)

Asemakaavan selostus, ehdotus (pdf)

Selostuksen liitteet:
1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma (pdf)
2 Luontoselvitys (pdf)
3 Hulevesiselvitys (pdf)
4 Havainnekuvat (pdf)
5 Voimassa oleva / poistuva asemakaava (pdf)
6 Seurantalomake (pdf)

Kunnanhallituksen päätös Pöytäkirja 27.11.2018/Pykälä 305 (pdf)

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 23.8. – 24.9.2018 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (Iso Kylätie 18, Nikkilä) viraston aukioloaikana sekä Söderkullan kirjastossa, (Amiraalintie 2, Söderkulla).

Kuulutus vireilletuolosta 23.8.2018 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Viimeksi muokattu 26.06.2019