Kahdeksan uutta omakotitonttia myynnissä Kylävuorentien omakotitontit-asemakaava-alueelta kortteleissa 1400 - 1403!

Tonttien hakuaika on päättynyt.

Kylävuorentien omakotitontit sijaitsevat Nikkilän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä ja lähistöllä on paljon ulkoilureittejä. Alueen eteläpuolen raideyhteyttä ollaan kehittämässä joukkoliikenteen tarpeisiin.

Kilometrin matkan Nikkilän idylliseen keskustaan taittaa nopeasti kevyenliikenteenreittejä pitkin. Keskustan palveluihin kuuluvat mm. kirjasto, koulukeskus, päiväkodit, terveysasema ja kunnantalo sekä päivittäistavarakaupat. Nikkilästä on hyvät liikenneyhteydet Helsingin suuntaan: bussi vie nopeasti suoraan Rautatieasemalle.

Tontit myydään kiinteään hintaan 75 €/m2. Tontit arvotaan kaikkien hakuaikana hakemuksen jättäneiden kesken.

Tontit ovat kooltaan 850-1000 m² ja niiden rakennusoikeus vaihtelee 170 ja 200 k-m² välillä. Tonteille saa rakentaa lisäksi enintään 40 k-m² taloustiloja. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontit perustetaan maanvaraisesti, perustamissyvyys D ~1m - D < 2,0m. Rakentamistapaohjeissa sallitaan rapattu kivitalo tai puujulkisivu sekä harjakatto tai kaksoislapekatto.

Taulukko tonttien pinta-aloista

 

 

Tonttien hakeminen

Tontteja haetaan erillisellä hakulomakkeella.

Tonttihakemukset tulee toimittaa 10.5.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO (kuoreen merkintä ”Tonttihakemus, Kylävuorenpenger”) tai hakemus jätetään hakuaikana Nikkilän kirjaston Infopisteeseen. Huomioittehan, että hakemus tulee olla perillä ennen hakuajan päättymistä. Hakemuksen postittaminen ennen hakuajan päättymistä ei riitä. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida. Emme ota lomakkeita vastaan sähköisesti.

Tonttien luovutusehdot

Tontit luovutetaan kiinteään hintaan 75 €/m2.Tontit arvotaan kaikkien hakuaikana hakemuksen jättäneiden hakijoiden kesken. Hakemusten saapumisjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Hakuajan jälkeen 21.5.2019 klo 18 järjestettävässä tonttien valintatilaisuudessa arvotaan hakijoille järjestysnumerot ja suoritetaan tonttien valinta. Valintatilaisuus pidetään Sipoon kunnan yhdyskuntatalolla osoitteessa Martinkyläntie 94, Nikkilä. Hakijoiden tai heidän edustajansa tulee olla tilaisuudessa läsnä. Valintatilaisuudesta ilmoitetaan kaikille hakijoille ensisijaisesti sähköpostitse.

Varausmaksu

Tontin saajalta peritään 500 euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään kauppahinnassa. Varausmaksu laskutetaan ostajalta myyntipäätöksen lainvoimaistuttua. Jos varausmaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä, luovutuspäätös raukeaa. Mikäli varausmaksu on maksettu, mutta kauppakirjaa ei allekirjoiteta määräajassa, varaaja menettää varausmaksun.

Lohkomiskustannukset ja kaupanvahvistajan palkkio

Tontin saajalta peritään tontin lohkomiskustannukset kauppahinnan yhteydessä. Lohkomiskustannusten korvaus on 990 euroa. Kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä ostajalta peritään myös kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa. Kaupanvahvistajan palkkio maksetaan käteisellä.

Tontin rakentamisvelvoite

Rakentamisvelvoiteaika on kolme (3) vuotta kauppakirjan allekirjoituksesta. Ostaja sitoutuu rakentamaan omakotitalon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Rakennuksen on oltava siinä kunnossa, että vähintään rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus on tehty. Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta (vallintarajoitus).

Rakentamisvelvoitteen rikkomisesta peritään sopimussakkoa 20 % kauppahinnasta per vuosi. Kunta voi painavista syistä pidentää rakentamisvelvoiteaikaa tapauskohtaisesti. Vallintarajoituksen rikkomisesta peritään sopimussakkoa 20 % kauppahinnasta.

Lainhuudon hakeminen

Tontinostajan on haettava lainhuuto kuuden (6) kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Ennen lainhuudon hakemista on maksettava varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta. Varainsiirtoverosta saa lisää tietoa Verohallinnolta. Lainhuuto haetaan Maanmittauslaitokselta.

Alueen asemakaava ja rakentamistapaohjeet

Alueella on voimassa asemakaava. Tontit tulee rakentaa asemakaavan, rakentamistapaohjeiden, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on rakentamiselle haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennusluvan voi hakea, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Lisätietoja rakennusluvan hakemisesta saat Sipoon kunnan rakennusvalvonnasta.

Asemakaava (pdf)

Rakentamistapaohjeet (pdf)

Lisätietoja rakentamisesta ja asemakaavasta antaa lupa-arkkitehti Tove Hagman, puh. 040 660 5148, tove.hagman( at )sipoo.fi

Kunnallistekniikka

Alueen kunnallistekniikka on valmistunut syksyllä 2018.

Lisätietoja alueen kaduista antaa Ari Luomala, puh. 040 572 1501, ari.luomala( at )sipoo.fi

Kaava-alueelle on rakennettu vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi tontin rajan läheisyyteen. Näiden rakentamisesta veloitetaan erikseen. Lisäksi veloitetaan kaava-alueella tonttijohtojen liitostyöstä tontin rajalla ja vesimittarin asennuksesta. Muiden töiden (tonttijohtojen kaivu, putkien hankinta ja asennus) tekemisestä ostaja vastaa itse

Tärkeää tietoa liittymistä https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/sipoon_vesi/liittyminen

Lisätietoja alueen vesi- ja viemäriverkostosta antaa liitosasiantuntija Tony Lappalainen, puh. 040 193 5341, tony.lappalainen( at )sipoo.fi

 

Lisätietoja Eriksnäsin tonttimyynnistä antaa Oskar Mattsson, puh. 040 634 2568 , oskar.mattsson( at )sipoo.fi

Suuntaa antava esimerkkilaskelma tontinostajalle aiheutuvista kustannuksista (pdf)

På svenska

Viimeksi muokattu 06.09.2019