S 20 Söderkullan kartanon asuinalue

På svenska

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavan rajaus opaskartalla

Suunnittelualue käsittää n. 16 ha kokoisen alueen Söderkullantien ja Sipoonjoen välissä. Kaava-alue sijaitsee Söderkullan taajama-alueen luoteisreunassa, alle 1 km päässä Söderkullan keskustasta. Pohjoisessa alue rajautuu Hansaksen pientalo-asuinalueeseen, idässä Söderkullan kartanoon ja etelässä valtakunnallisesti arvokkaaseen Sipoonjoen maisema-alueeseen. Asemakaava koskee osia kiinteistöistä 753-419-0004-1604, 753-419-0004-1270 sekä 753-895-0002-0011.

Asemakaavan tarkoitus on luoda edellytykset uuden merellisen asuinalueen rakentamiselle. Tavoitteena on mahdollistaa pikkukaupunkimainen ja pientalovaltainen alue, jota reunustaa Söderkullantien reunassa kerrostalopainotteiset korttelit. Alue sijaitsee virkistyksen kannalta erinomaisella paikalla Sipoonjoen ja Söderkullan pohjoisosien ulkoilumaastojen välissä. Alue tukeutuu Söderkullan palveluihin. Suunnittelualueeseen kuuluu n. 1000 m pituinen osuus Söderkullantietä, joka voidaan kaavan myötä muuttaa kaduksi.

Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 2018-2021.

Kaava-alueen rajaus ortokuvassa

 

Yhteystiedot

Kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Luonnosvaihe

Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 25.2. - 27.3.2019

Kuulutus 21.2.2019 (pdf)

Viitesuunnitelma (alustava hahmotelma, pdf)

Selostus (pdf)

Selostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Selostuksen liite 2: Viitesuunnitelma (pdf)
Selostuksen liite 3: Luontoselvitys (pdf)

Asukastilaisuus järjestetään torstaina 28.2.2019 Hansaksen nuorisoseurantalolla (Söderkullantie 618). Voit saapua asukastilaisuuteen vapaasti sinulle sopivaan aikaan klo 14-19.
Tervetuloa!

Tausta-aineistoa

 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 17.1.2019

Kuulutus vireilletulosta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointi-suunnitelma on nähtävillä 17.1. – 18.2.2019 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana, sekä Söderkullan kirjastossa, (Amiraalintie 2, Söderkulla).

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 18.2.2019 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Viimeksi muokattu 03.08.2020