Päiväkoti Pikkusydän

Päiväkoti Pikkusydän sijaitsee Pohjois-Sipoossa Nikkilän sivistys- ja kulttuurikeskuksen alueella, osoitteessa Eteläinen koulutie 3, 04130 Sipoo.

Päiväkoti Pikkusydän on uusi kahdeksanryhmäinen päiväkoti, joka valmistuu syksyllä 2019. Päiväkodissa tulee toimimaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä ryhmiä sekä kaksikielinen avoimen varhaiskasvatuksen toiminta.

Päiväkoti Pikkusydän valmistuu syksyn 2019 aikana, jonka takia toiminta aloitetaan kahdessa tilassa, joista siirrytään Pikkusydämeen sen valmistuttua. Suomenkieliset ryhmät aloittavat toimintansa Solåkerin päiväkodin tiloissa, osoitteessa Pohjoinen koulutie 3 B. Puhelinnumero 040-182 6179. Ruotsinkielinen ryhmä aloittaa toimintansa Luontopäiväkoti Kaislan tiloissa, osoitteessa Aarrepuistonkuja 4. Puhelinnumero 050-413 5353.

Päiväkoti on auki 6:30-17:00.

Päiväkoti Pikkusydämen tilat tulevat olemaan viihtyisät, terveelliset ja turvalliset. Päiväkoti pikkusydämen tilojen suunnittelussa on huomioitu ergonomia, tilojen joustavuus ja muuntuvuus. Rakennuksen  viihtyisyyteen ja esteettömyyteen sekä tilojen valaistukseen ja akustiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Päiväkodin terveellisyyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavat myös sisäilman laatu ja siisteys.

Päiväkodin toiminta tulee noudattamaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä Sipoon omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Pedagogisen toiminnan monipuolisuus ja laadukkuus ovat päätehtävämme uutta toimintakulttuuria luodessamme henkilökunnan kanssa. Lasten sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistaminen sekä omatoimisuuden ja osallisuuden tukeminen positiivisen pedagogiikan keinoin ovat avainasemassa. Pedagogiikkaa suunniteltaessa hyödynnetään rakennuksen tarjoamat mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan sekä lasten tarpeisiin ja mielenkiinnonkohteisiin vastaamiseen.

Päiväkoti pikkusydämessä tehdään isolla sydämellä töitä pienten sydänten hyväksi.

Hallinnollinen päiväkodinjohtaja
Heidi Innala
040-544 7293
heidi.innala@sipoo.fi

 

På svenska

Viimeksi muokattu 01.11.2019