Riksdagsvalet 2019

Riksdagsval förrättas i Finland söndagen den 14 april 2019 kl. 9.00–20.00.

Resultat

Resultatet av kontrollräkningen finns här.

Kandidater

Sibbo hör till Nylands valkrets i riksdagsvalet. Kandidaterna och sammanställningar av kandidatlistorna finns här.

Meddelandekort

Befolkningsregistercentralen skickar ett meddelandekort till alla röstberättigade. Kortets uppgifter har samlats in 22.2.2019. Den röstberättigades röstningskommun och valkrets bestäms enligt dessa uppgifter. Om man inte har fått kortet eller om det innehåller felaktiga uppgifter ska man ta kontakt med magistraten i Borgå, tfn 029 553 6370.

Förhandsröstning

Förhandsröstning ordnas i hemlandet 3–9.4.2019. Under förhandsröstningsveckan får man rösta på vilket som helst allmänt förhandsröstningsställe. Med andra ord kan man under förhandsröstningen rösta även utanför sin egen hemkommun. Den som röstar ska absolut ha med sig ett identitetsbevis. Röstningskortet räcker inte. Man behöver inte heller ta det med.

Förhandsröstning ordnas också skilt på anstalter och sjukhus. Mer information om hur och när man röstar i en anstalt fås från anstalten i fråga. Det här året ordnas förhandsröstningen i följande anstalter: Servicehuset Elsie, avdelning 1 och 2 (Regnbågen) på hälsocentralens sjukhus, Sibbo seniorcenter, Palvelukoti Kotivalli, Servicehuset Linda, Palvelutalo Joenranta, Attendo Kaskiniitty och pensionärshemmet Kullen.

Förhandsröstning 3.4–9.4.2019, röstningsställen i Sibbo:

Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo och

Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla

onsdag–fredag 3–5.4 kl. 9.00–18.00
lördag–söndag 6–7.4 kl. 10.00–16.00
måndag–tisdag 8–9.4 kl. 9.00–20.00

Därtill ordnar man en ambulerande förhandsröstning:

Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098, onsdag 3.4 kl. 18–20

Borgby Branddepå, Borgnäsvägen 432, torsdag 4.4 kl. 18–20

Simsalö skola, Simsalö, söndag 7.4 kl. 12–14

Hindsby Byagården, Martisvägen 66, söndag 7.4 kl. 12–14

Gesterby branddepå, Gesterbyvägen 83, söndag 7.4 kl. 15–17

Salpar skola, Salparvägen 11, måndag 8.4 kl. 18–20

Byarsborg i Spjutsund, Storruddsvägen 22, tisdag 9.4 kl. 18–20

Hemmaröstning

Röstning hemma är tillåtet för personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe. Även en närståendevårdare som bor i samma hushåll får rösta i samband med hemmaröstningen. Man ska anmäla sin önskan att rösta hemma antigen per telefon eller per brev senast den 2 april före klockan 16.

Anmälan till hemmaröstning:

Centralvalnämnden i Sibbo kommun
Stora Byvägen 18, Pb 7, 04131 Sibbo
tfn 0406628922

Röstningen på valdagen

På valdagen den 14 april 2019 kan man rösta kl. 9.00–20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet. Den som röstar ska absolut ha med sig ett identitetsbevis. Röstningskortet räcker inte. Man behöver inte heller ta det med.

Röstningsställen:

1. Paipis, Södra Paipis skola, Skolbacken 50

2. Tallmo, Talman koulu, Satotallmovägen 11

3. Kyrkoby, Sibbo gymnasium, Stora Byvägen 6

4. Nickby, Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12

5. Västerskog, Hedåsen, Hedåsvägen 17

6. Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2

7. Boxby skola, Spjutsundsvägen 71

 

Suomeksi

[l:public_create_by]: 12.03.2019