Barnatillsyningsmannen

Barnatillsyningsmannens tjänster
 • utreder faderskapet när ett barn föds utanför äktenskap
 • ger råd till föräldrar vid skilsmässa och hjälper dem att utarbeta avtal om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll
 • ser till att avtal som rör barnet utarbetas i enlighet med barnets intresse
 • bekräftar de avtal som föräldrarna ingår med varandra
Tidsbeställning och rådgivning
 • Du kan ta kontakt med barnatillsyningsman via telefon, tfn 050 465 8356 eller 050 324 3433
  Ifall telefontiden inte passar kan man även lämna in ett ringbud via e-post, hillamaria.tuomi-mark@sibbo.fi eller matilda.sjoblom@sipoo.fi. På grund av datasäkerhetsskäl sköter vi inte ärenden per e-post.
Förberedelser inför mötet med barnatillsyningsmannen
 • Informera barnets andra förälder om att du har bokat en tid hos barnatillsyningsmannen och försäkra att han eller hon kan närvara vid mötet.
 • Det lönar sig för föräldrarna att redan i förväg diskutera de ärenden som de vill förhandla och avtala om hos barnatillsyningsmannen. Föräldrarna kan även komma överens om ärenden sinsemellan och ta med sig ett färdigt avtal till mötet hos barnatillsyningsmannen. Avtalet får vara fritt formulerat. Föräldraplan fungerar som stöd och hjälpmedel i diskussionen och när man avtalar om barnets ärenden.
 • Observera att avtalsförhandlingarna i ärenden som rör barnet förs mellan föräldrarna. Barnatillsyningsmannen beslutar inte om innehållet i avtalen utan avtalsförhandlingarna förs mellan avtalsparterna, dvs. föräldrarna.
 • Utgångspunkten för avtalsförhandlingarna är alltid barnets bästa. Föräldrarna ska förhandla och överväga olika alternativ framför allt utifrån hur de påverkar barnet samt försöka hitta lösningar som bäst hjälper till i barnets vardag.

suomeksi
Senast ändrat 28.05.2020

BESÖKADRESS


Social - och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


Barnatillsyningsman Matilda Sjöblom
tfn 050 324 3433
matilda.sjoblom@sipoo.fi
Telefontid:
må och ons kl. 8-9

Barnatillsyningsman
Hillamaria Tuomi-Mark
tfn 050 465 8356
hillamaria.tuomi-mark@sibbo.fi
Telefontid:
tors 28.5.20 klo 14-15
tors 4.6.20 klo 14-15
tors 11.6.20 klo 14-15
tors 18.6.20 klo 14-15
tors 25.6.20 klo 14-15


Vänligen använd inte
e-posten för att skicka
personuppgifter eller
sekretessbelagd information.

Vanliga frågor på finskaVanliga frågor (FI)

GENVÄGAR


Barnfamiljernas socialarbete
Barnskydd
Dataskydd
Familjerådgivningen

PÅ ANDRA WEBBPLATSER


Sosiaalihuoltolaki
HÄLSOVÅRDSMINISTERIET: FÖRÄLDRAPLAN