Rådgivningens familjearbete

Obs! Rådgivninens familjearbete fungerar tillsvidare med mindre resurser p.g.a. corona epidemin
Rådgivningens familjearbete stödjer och hjälper familjerna under graviditeten och småbarnsåren. Samtal med familjehandledaren kan ordnas på kort varsel och utan remiss. Samtalen är konfidentiella. Besöken ordnas i första hand i familjens hem.Be oss om hjälp om

  • du känner dig osäker som förälder
  • du har problem med amningen
  • ditt barn gråter eller har sömnproblem
  • vardagen med barnet känns utmanande
  • du är utmattad eller deprimerad
  • du önskar få hjälp i fostran

Ta kontakt!

Hembesök under graviditeten

Vi kontaktar alla familjer som väntar barn och bokar en tid för hembesök. Diskussionen under hembesöket utgår från de blivande föräldrarnas önskemål. Under samtalet diskuterar man t.ex. familjens situation, den kommande förlossningen och föräldraskapet, utmaningar i en familj med spädbarn, föräldrarnas resurser och timanvändning, amning samt barnets dygnsrytm, sömn och gråt.

Hembesöket görs i graviditetens slutskede vid en tidpunkt som är lämplig för familjen. Under besöket berättar vi även om Sibbo kommuns tjänster för barnfamiljer.

Suomeksi
Senast ändrat 21.09.2020

KONTAKTUPPGIFTER


Familjehandledare
Maria Lindström
tfn 040 191 4444
maria.lindstrom@sibbo.fi

Keth Nordman
tfn 040 191 4475
keth.nordman@sibbo.fi 

Yvonne Wickholm 
puh. 050 522 2798
yvonne.wickholm@sibbo.fi

Servicechef
Marjo Karppinen
tfn 050 329 9418
marjo.karppinen@sibbo.fi

Vänligen använd inte e-posten
för att skicka personuppgifter
eller sekretessbelagd information.


E-TJÄNSTER


Kontaktblankett

Öppen rådgivning
Babyträff
Verksamhet för småbarnsfamiljer
Savuttomat vauvat -kampanja

GENVÄGAR


Barnfam. socialarbete
Barnfam. hemservice
Barnskydd
Familjerättsliga tjänster
Mun- och tandvård
Dataskydd
PÅ ANDRA WEBBPLATSER

MLL: Apua lastenhoitoon!
MLL: Hae perhekummia!