Rådgivningens kontaktuppgifter


Mödra- och barnrådgivningen

 

Kontakt din hälsovårdare via e-post eller telefon. Du kan hitta din egen hälsovårdare enligt gatuadressen här (pdf).

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.


Nickby rådgivning

 

Nickby, Savijärvi, Lehtimäki 
Hälsovårdare Piia Tapio
tfn 040 1914294, piia.tapio@sipoo.fi

Kyrkoby, Hindsby, Jokivarsi, Myras, Svartböle, Nickby Gård, Östanåparken Hälsovårdare Tiina Hakamaa
tfn 040 1914295, tiina.hakamaa@sibbo.fi

Hertsby, Borgby, Södra Paipis, Norra Paipis, Herrgårdsbrinken
Hälsovårdare Janine Knuutila
tfn 040 1914296, janine.knuutila@sibbo.fi

Vanikko, Tallmo, Mårtensby, Storkärr
Hälsovårdare Outi Lähdemäki
tfn 0401914297, outi.lahdemaki@sibbo.fi

 

Hälsovårdare Camilla Simonsen
tfn 040 1914298, camilla.simonsen@sibbo.fi


Söderkulla rådgivning

Hassellunden(Granitvägen), Söderkulla, Eriksnäs, Tallbacka
Hälsovårdare Maiju Borgström
tfn 040 1914299, maiju.borgstrom@sibbo.fi

Hassellunden (Gnejsbågen, Gnejsvägen, Kvartsvägen), Immersby, Massby, Västerskog, Gumbostand, Hitå, Hansas, Torpbacken, holmarna
Hälsovårdare Sabina Westermark
tfn 040 1914300, sabina.westermark@sibbo.fi

Box, Hangelby, Kalkstrand, Spjutsund, Gesterby, Pigby
Hälsovårdare Jessica Lindroos

tfn. 040 1916 083, jessica.lindroos@sibbo.fi

Tasträsk
Hälsovårdare Tiina Storbjörk
tfn 040 1914301, tiina.storbjörk@sipoo.fi

 

Ansvarig hälsovårdare Tina Sihvo
tfn 0500 814724, tina.sihvo@sibbo.fi


Rådgivningens familjearbete

Familjehandledare Maria Lindström
tfn 040 191 4444, maria.lindstrom@sibbo.fi

Familjehandledare Keth Nordman
tfn 040 191 4475, keth.nordman@sibbo.fi

Familjehandledare Yvonne Wickholm
tfn 050 522 2798, yvonne.wickholm@sibbo.fi


Rådgivningspsykolog

Jenny Ansala
tfn 040 191 4535, jenny.ansala@sibbo.fi

Telefontid mån−tors kl. 12.00-12.45

Preventiv- och familjeplaneringsrådgivning

Telefontid mån−tors kl. 12.00−12.45
tfn 040 529 7761

Servicechef

Marjo Karppinen
tfn 050 3299418, marjo.karppinen@sibbo.fi

suomeksi
Senast ändrat 04.09.2020

BESÖKADRESS


Nickby
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

Söderkulla
Amiralsvägen 2
2. vån.
01150 Söderkulla 

E-TJÄNSTER


Tidsbeställning 1-3 -år
Tidsbeställn. telefontid

Öppen rådgivning
Babyträff
Verksamhet för småbarnsfamiljer