S 17C Söderkullan keskusta

på svenska

Asemakaava ja asemakaavan muutosKaava-alue opaskartalla

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon toiseksi suurimman taajaman, ja eteläisen aluekeskuksen, Söderkullan keskustassa. Suunnittelualueeseen kuuluu Uuden Porvoontien (Mt 170) tie-alue Söderkullantien risteyksestä Söderkullan koulutien risteykseen saakka. Alueeseen kuuluvat myös kolmen päivittäistavarakaupan kiinteistöt Uuden Porvoontien eteläpuolella. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Opintiehen, ja idässä osittain Amiraalintiehen. Sipoonlahden ruotsinkielisen koulun (Söderkulla skola) alue on liitetty osaksi kaava-aluetta, koulutoiminnan muuttaessa Neiti Miilin yksikköön Söderkullan keskustan itäpuolelle.

Asemakaavan tavoitteena on tiivistää keskusta-aluetta, ja muokata sitä taajamakuvaltaan viihtyisämmäksi pikkukaupunkimaiseksi keskukseksi. Kaava luo edellytyksiä paremmalle palvelutarjonnalle ja turvallisemmille liikennejärjestelyille Söderkullassa. Kaavatyön yhteydessä tullaan tarkastelemaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle asuinrakentamista noin 300-800 asukkaalle.

Alueen pysäköintijärjestelyt on suunniteltava uudelleen Söderkullan torin rakentamisen mahdollistamiseksi. Autopaikkojen määrää ei kuitenkaan ole tarkoitus vähentää. Palvelutalo Lindan mahdollinen laajentuminen on myös tarkastelun alla. Yhtenä tavoitteena on myös päivittää Uuden Porvoontien etäläpuolella sijaitsevien kiinteistöjen kaavatilanne vastaamaan toteutunutta rakennetta.

Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen Söderkullantien ja Uuden Porvoontien risteykseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.


Aluerajaukset viistokuvassa

Yhteystiedot

kaavoittaja Pieta Kupiainen
puh. 050 432 8644

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Asemakaavan suunnittelualueen rajaus tarkentuu

Söderkullan keskustan asemakaavan- ja asemakaavan muutoksen suunnittelualue laajenee, ja siksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan uudelleen nähtäville.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.5.2020 – 3.7.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 3.7.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 28.5.2020 (pdf)

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2020 (pdf)


Aloitusvaihe

Kuulutus vireilletulosta 30.1.2020 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.1 – 2.3.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) sekä Info Söderkullassa (Amiraalintie 2) kirjastojen aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 2.3.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Yleisötilaisuus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli esillä myös yleisötilaisuudessa, jossa suunnittelijat olivat tavattavissa torstaina 6.2.2020 klo 16–19 Söderkullan kirjaston aulassa (Amiraalintie 2). Tilaisuuteen sai saapua vapaasti klo 16–19 välillä.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.1 – 2.3.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) sekä Info Söderkullassa (Amiraalintie 2) kirjastojen aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 2.3.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Yleisötilaisuus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä myös yleisötilaisuudessa, jossa suunnittelijat ovat tavattavissa torstaina 6.2.2020 klo 16–19 Söderkullan kirjaston aulassa (Amiraalintie 2). Tilaisuuteen voit saapua vapaasti sinulle sopivaan aikaan klo 16–19 välillä. Tervetuloa!


Viimeksi muokattu 29.05.2020