NG 8 Nikkilän kartanon keskus

på svenska

Asemakaava ja asemakaavan muutosKaava-alue opaskartalla

Nikkilän kartanon keskus on Sipoon keskeisimpiä lähivuosien kehittämishankkeita. Kaavatyöllä luodaan edellytykset Nikkilän taajamakeskuksen laajentumiselle olemassa olevan radan pohjoispuolelle ja samalla henkilöjunaliikenteen avaamiselle Kerava–Nikkilä‐rataosuudella.
Alueelle on suunnitteilla vahvasti Nikkilän tulevaan juna‐asemaan tukeutuva, monimuotoinen asumisen ja palveluiden alue noin 3000 uudelle asukkaalle.

Juna-aseman alue suunnitellaan erillisessä asemakaavassa.


Yhteystiedot

kaavoittaja Dennis Söderholm
puh. 040 141 7043

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

 

Kaava-alue opaskartalla

Aloitusvaihe

Kuulutus vireilletulosta 30.4.2020 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.4.–1.6.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 1.6.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kaavaa varten tehdyt valmistuneet selvitykset

Luontoselvitys, Luonto-ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2019 (pdf)

Rakennettavusselvitys, Ramboll 2019 (pdf)

Raideliikenteen tärinäselvitys, Promethor 2019 (pdf)


Viimeksi muokattu 07.09.2020