Fögetagsrunda 2020

Företagskoordinatorn Henna och sysselsättningschefen Lassi ordnar en företagsrunda och åker runt till företagen i Sibbo 14.9-2.10.2020.

Avsikten med företagsrundan är att bekanta sig med företagen i Sibbo samt höra vad företagen har på hjärtat. Under träffen kan vi diskutera sådana ärenden som intresserar företagarna (t.ex. sysselsättning, samarbete med kommunen, coronaepidemins konsekvenser, utveckling av affäsverksamheten) eller enbart bekanta oss med företaget.

Träffen kan ordnas antingen som när- eller distansträff enligt företagarens önskemål. Träffen kan ordnas på distans (Teams/Skype) eller i företagets/kommunens lokaler. Under träffarna beaktas coronavirusets inverkan på samvaron.

Nedan är en lista över tiderna för företagsrundans träffar. Boka en tid genom att skicka e-post eller ringa till företagskoordinatorn Henna Piilo. Den bokade tiden tas bort från listan när vi kommit överens om träffen.

Boka tid: 
Företagskoordinator Henna Piilo
henna.piilo@sibbo.fi / 040 480 8529

Tider för företagsrundans träffar:
14.9. klo 15-16
15.9. klo 9-10
15.9. klo 10-11
15.9. klo 12-13
25.9. klo 12-13
25.9. klo 13-14
25.9. klo 14-15
25.9. klo 15-16
1.10. klo 12-13
1.10. klo 13-14
1.10. klo 14-15
1.10. klo 15-16
2.10. klo 9-10
2.10. klo 10-11
2.10. klo 12-13
2.10. klo 14-15
2.10. klo 15-16
Senast ändrat 08.09.2020