Liittyminen

Ohjeet kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon

Yleistä
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, mikäli ne on alueelle rakennettu. Poikkeuksena on ympäristöviranomaisen myöntämä lupa jäädä vesihuollon ulkopuolelle. Myös toiminta-alueen ulkopuolella on yleensä vesijohtoon liityttäessä liityttävä myös viemäriverkostoon, mikäli se teknisesti on mahdollista.

Liittymismahdollisuus ja liittymispaikka
Tietoa mahdollisuudesta liittyä laitoksen vesihuoltoverkostoon saa Sipoon Vedestä.

Liittymishakemus
Vesi- ja/tai viemäriverkostoon liityttäessä on ennen liittymistä toimitettava laitokselle liittymishakemus. Mikäli kyseessä on uudisrakennus, toimitetaan liittymishakemus rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan sähköisen palvelun Lupapiste.fi kautta. Vanhojen kiinteistöjen osalta tulee liittymishakemus toimittaa Sipoon Vedelle, PL 7 04131 SIPOO.

Hakemukset ovat voimassa 2 vuotta jonka jälkeen se tulee uusia.

Liittymishakemukseen tulee aina liittää:
- asemapiirros 1:200 tai 1:500, josta tulee ilmetä tontille rakennettavat vesi- ja viemärijohdot, tarkastuskaivot yms. sekä missä tonttijohdot on suunniteltu liittää kunnan johtoihin

Tonttijohtojen asennus
Ennen töiden aloittamista on haettava kvv-töiden vastaavan työnjohtajan hyväksymistä rakennusvalvontaviranomaisilta jos kyseessä on luvanvarainen uudisrakennus. Kiinteistönomistaja suorittaa kaikki kaivutyöt – myös katualueella. Ohjeet kaivantotöiden suorittamisesta liitteenä.

Kiinteistönomistaja hankkii ja asentaa tonttivesijohdon ja -viemärin. Luvan kaivamiseen katualueella antaa Sipoon kunnan Katu- ja viheralue-yksikkö, muut alueet kyseisen alueen omistaja. Tietoja maanalaisista johdoista ja kaapeleista saa Johtotieto Oy:ltä puh. 0800-12600 sekä sähkö- ja kaukolämpöjohtojen osalta Etelä Suomen Energia Oy puh. 09 5849 551.

Sipoon Vesi suorittaa tonttivesi- ja viemärijohdon liittämisen laitoksen verkostoihin sekä vesimittarin asennuksen. Laitos toimittaa sekä asentaa katusulkuventtiilin ja vesimittaria edeltävät venttiilit. Em. asennustyö tehdään kiinteistönomistajan kustannuksella siten, että laitos laskuttaa kiinteistönomistajalta työn suorituksen jälkeen tarvikkeiden hinnan, matkakustannukset sekä työtunnit sosiaali- yms kuluineen.

Asemakaava-alueilla on Sipoon Vesi rakentanut tonttijohdot valmiiksi tontin rajalle, ja ne veloitetaan erikseen. Siltä osin kun laitos on asentanut tonttijohdot, sitoutuu se vuoden ajan korjaamaan kaikki mahdolliset ilmi tulevat vahingot, jotka johtuvat huonosta työstä tai puutteellisista materiaaleista. Myöhemmin tai muista kuin em. syistä johtuvat vahingot laitos korjaa kiinteistönomistajan kustannuksella.

Tarvikkeet:
Omakotitalon vesi- ja viemäriliitoksissa tulee yleensä käyttää seuraavia tarvikkeita:
- muoviviemäri Ø 110 (kumitiivistein)
- vesijohto Ø 40 PE PN 10 (siniraita)

- paineviemärijohto ø 40 PE PN 10 (punaraita tai ruskea)

Erikoistapauksissa sekä muiden kuin omakotitalojen osalta on käytettävistä tarvikkeista sovittava laitoksen kanssa.

Laitos toimittaa ja asentaa vesimittarin.

Liitostöiden tilaus
Liitostyö ja tarvittavat osat tulee tilata vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua ajankohtaa puh 050-554 4529.

Tarkastukset
KVV-työnjohtaja suorittaa tonttivesi- ja viemärijohtojen tarkastukset ennen niiden peittämistä.

Kaikissa muissa tarkastuksissa on KVV-työnjohtajan oltava paikalla ja ne on pidettävä ennen käyttöönottoa. KVV-työnjohtajan suorittamisesta tarkastuksesta annetaan kiinteistönomistajalle tarkastustodistus.

Liittymissopimus ja käyttösopimus
Kun laitos on suorittanut liitostyöt ja vesimittarin asennuksen, tehdään laitoksen ja kiinteistön omistajan tai haltijan kesken sopimus liittymisestä ja käytöstä. Omistusoikeus on pyydettäessä näytettävä. Hallintaoikeustodistus voi olla hallituksen pöytäkirja (kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt, teollisuuskiinteistöt), kauppakirja tai kaupparekisteriote.

Yhteystietoja

Sipoon Vesi
Postiosoite: PL 7, 04131 Sipoo
Puh. 09 23531, s-posti vesilaitos@sipoo.fi

Liikelaitosjohtaja Matti Huttunen, puh. 050-554 5091, s-posti matti.huttunen(at)sipoo.fi

- tiedustelut liittymismahdollisuudesta
- liittymishakemukset ja -sopimukset
- tiedot liittymiskorkeuksista
- liittymismaksut

Putkimestari Esko Aropaltio puh. 040-191 6022, s-posti esko.aropaltio(at)sipoo.fi

- vesihuoltoverkoston käyttö ja kunnossapito
- urakoiden valvonta

Vesihuollon asennuspalvelu, puh. 050-554 4529
- liitostöiden tarvikkeet
- liitostöiden tilaus

Toimialasihteerit puh. 040-191 4240 tai 050- 360 1767 s-posti: vesilaitos(at)sipoo.fi

- liitostöiden laskutus
- liittymismaksujen laskutus
- käyttömaksujen laskutus
- osoitteenmuutokset
- omistajanvaihdokset
- vesimittarin lukemailmoitukset

Liittymislomakkeet ja -ohjeet voi tilata asiakaspalvelutiski Infosta, puh. 09 2353 6000 tai email: info(at)sipoo.fi tai tulostamalla alla olevasta linkistä

Liittymislomake, pdf

Liittyminen Sipoon Veden vesijohto- ja viemäriverkostoon haja-asutusalueella, pdf

TIETOSUOJASELOSTE, pdf

På svenska
Viimeksi muokattu 24.11.2020