< Aktuellt
07.08.2015

Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo från och med 10.8.2015

HRT:s kollektivtrafik övergår till vintertidtabeller söndagen den 14 augusti.

De nya tidtabellerna finns publicerade i pdf-format på HRT:s webbplats.

Ändringar fr.o.m. 10.8.2015:

Buss 787 (Järnvägstorget–Nickby–Borgnäs) och 788 (Järnvägstorget–Nickby–Hindhår–Borgå):
Veckoslutsturer börjar köras på linjerna 787 och 788 enligt följande:

  • Lördagar från Nickby busstation: 8.50 (787K), 10.50 (787K), 12.50 (788K), 14.50 (787K), 16.50 (788K), 18.50 (787K), 20.50 (788K).
  • Lördagar från Järnvägstorget: 10.40 (788), 12.40 (787K), 14.40 (788K), 16.40 (787K), 18.40 (788K), 20.40 (787K), 1.15 (787K).
  • Söndagar från Nickby busstation: 12.50 (788K), 14.50 (787K), 16.50 (788K), 18.50 (787K).
  • Söndagar från Järnvägstorget: 14.40 (788K), 16.40 (787K), 18.40 (788K), 20.40 (787K).

Från Nickby till Helsingfors kommer man även med buss 985 via Kervo.
Bussarna 785–788 får en egen plattform på Järnvägstorget (plattform 6). Karta på HRT:s sidor.

Buss 985 (Nickby–Tallmo–Kervo järnvägsstation): Antalet turer på linje 985 minskar under veckoslut.  

Buss 991 (Eriksnäs–Söderkulla–Nickby): Antalet turer på linje 991 minskar under veckoslut.

U-linje 988 (Borgå–Hindhår–Nickby–Borgnäs–Träskända järnvägsstation): Veckoslutslinjen 988 läggs ned.

 


Senast ändrat
16.08.2016